Werk & Sociaal

Verhoging plafond onkostenvergoeding voor o.a. sporttrainers en -coaches

De recente Ministerraad van 14 september 2018 keurde het ontwerp van een koninklijk besluit goed dat het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van vrijwilligers moet verhogen. Voor sommige categorieën van vrijwilligers kan het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding zo oplopen tot 2.500 euro per jaar.

Verhoging voor welke categorieën van vrijwilligers?

De verhoging van 1.361,23 euro tot 2.500 euro per jaar zou er zijn voor volgende categorieën van vrijwilligers:

  • De nachtoppas en de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • Sporttrainers, sportlesgevers, sportcoaches, jeugdsportcoördinatoren en sportscheidsrechters;
  • Juryleden, stewards, terreinverzorger-materiaalmeesters en seingevers bij sportwedstrijden;
  • Het niet-dringend liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Opgelet: er is geen verhoging van het plafond mogelijk indien de betrokkene voor dezelfde activiteit wel onder het toepassingsgebied valt van de wet over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

Het ontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Hoge Raad voor vrijwilligers.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie