Staat & BestuurVerkiezingen

Verkiezingen Brussel: enkele nieuwigheden

De Brusselse regering voegt met de ordonnantie van 3 mei 2018 en de bijzondere ordonnantie van 19 april 2018 enkele aanpassingen in met betrekking tot de Brusselse verkiezingen. Zo wordt de aparte kandidatenlijst voor opvolgers bij de Brusselse parlementsverkiezingen afgeschaft en wijzigt men ook de vrije keuze tussen een mannelijke en vrouwelijke laatste kandidaat bij de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen.

Afschaffing opvolgerslijst Brusselse parlementsverkiezingen

Vanaf 1 juni 2018 is er voor de Brusselse parlementsverkiezingen nog slechts één kandidatenlijst toegelaten. Alhoewel enkel nog de lijst met effectieve kandidaten overblijft, blijft het opvolgerssysteem wel gewoon behouden. De opvolgers worden echter geplukt van de lijst met effectieve kandidaten. Op die manier zou de kiezer veel meer inspraak hebben bij het verkiezen van de parlementsleden.

In het nieuw systeem zijn alle niet-verkozen effectieve kandidaten dus opvolger. De volgorde van het opvolgerschap is afhankelijk van het aantal stemmen. Men gebruikt hiervoor volgende verdeelsleutel:

  • Men vertrekt van het aantal behaalde voorkeurstemmen;
  • Verdeling van de helft van het aantal lijststemmen over de niet-verkozenen, waarbij er een chronologische verdeling is conform de plaats op de lijst.

Beperking vrije keuze geslacht laatste plaats bij gemeenteraadsverkiezingen

Voor de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen moeten twee opeenvolgende kandidaten altijd van een verschillend geslacht zijn. Om problemen te voorkomen, voorzag men echter een vrije keuze op de laatste plaats. Zo moest de vrije keuze toelaten om de eerste en laatste plaats, niet onbelangrijk bij de verkiezingen, toch van een ander geslacht te kunnen voorzien.

Echter kwam de genderpariteit in het gedrang bij lijsten met een even aantal kandidaten. Hier zou het aantal kandidaten van één geslacht hoger kunnen zijn dan die van het ander geslacht. Daarom voorziet een ordonnantie nu dat de vrije geslachtskeuze voor de laatste plaats enkel van toepassing is bij een oneven aantal kandidaten.

Bij een lijst met een even aantal kandidaten, is er geen vrije invulling. Hier zijn lijsttrekker en -duwer automatisch van een verschillend geslacht.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie