BoeteDe burgerStraf

Verplicht terugkommoment na behalen rijbewijs: het decreet is er

Recent werd de Vlaamse regelgeving omtrent het rijbewijs gewijzigd. Zo zijn er aangepaste regels voor industriële voertuigen, werd er een vormingsmoment ingevoerd voor de begeleider en zijn er ook strengere straffen voor het rijden zonder rijbewijs. Bovendien had een eerder decreet het over een zogenaamd terugkommoment kort na het behalen van het rijbewijs. Een nieuw decreet heeft reeds een en ander gepubliceerd. Toch blijft het nog steeds wachten op een extra uitvoeringsbesluit: pas dan zullen we weten wat het terugkommoment exact zal inhouden. Hieronder volgt wat we nu reeds weten op basis van de gepubliceerde stukken.

Het verplichte terugkommoment

Het terugkommoment zal van toepassing zijn op iedereen die een rijbewijs B behaalde en waarvan het rijbewijs werd afgeleverd door een Vlaamse gemeente. Vanaf wanneer dat terugkommoment van toepassing is, kunnen we nog niet zeggen. Wel zal het uiterlijk van toepassing zijn vanaf 1 juli 2018, alhoewel het uitvoeringsbesluit nog een eerdere datum kan behalen.

Het terugkommoment moet uiterlijk binnen de twee jaar na het behalen van het rijbewijs worden gevolgd. Maar hoe lang je over het rijbewijs moet beschikken vooraleer je de bijzondere les kan volgen, is nog niet duidelijk. Ook hier zal het uitvoeringsbesluit duidelijkheid moeten scheppen.

Het doel van het terugkommoment is “de risicoperceptie en het verkeersinzicht verbeteren” en “zelfoverschatting tegengaan”. Voor het terugkommoment zal men een vergoeding moeten betalen.

Verder te bepalen door het uitvoeringsbesluit: hoe zal de erkenningsprocedure eruit zien voor de centra die zo’n terugkommoment willen organiseren en hoeveel zal het terugkommoment kosten?

Wat als je het verplichte terugkommoment niet volgt?

Alhoewel de exacte bepalingen omtrent het terugkommoment er nog niet zijn, geeft de decreetgever wel al enkele concrete gevolgen mee voor zij die het verplichte terugkommoment niet volgen. Zo voorziet de decreetgever:

  • Een strafrechtelijke boete van 50 tot 500 euro voor zij die het verplichte terugkommoment niet (tijdig) volgen;
  • Een bestuurlijke geldboete van maximaal 500 euro voor zij die de deadline niet respecteren.

Het uitvoeringsbesluit zal wel nog duidelijkheid moeten brengen over wie de boetes zal uitschrijven. De procedure voor het uitschrijven van die boetes, is wel al duidelijk:

  • De overtreder zal binnen een maand na het verstrijken van de termijn een aanmaning ontvangen;
  • Nadien heeft de overtreder twee maanden de tijd om, zonder boete, het terugkommoment alsnog te volgen;
  • Volgt de overtreder het terugkommoment niet binnen de twee maanden, dan wordt het misdrijf vastgelegd in een proces-verbaal dat aan de bevoegde procureur des Konings wordt toegezonden. De procureur des Konings beslist al dan niet om te vervolgen;
  • Indien de procureur des Konings beslist om een strafrechtelijke vervolging in te stellen, vervalt de bestuurlijke geldboete. In het andere geval wordt een procedure bij de handhavingsinstantie ingesteld en kan men de bestuurlijke geldboete vorderen. Ook hier heb je natuurlijk een mogelijkheid tot verweer en kan je in beroep gaan tegen de beslissing van de handhavingsinstantie. De vordering m.b.t. de voldoening van de bestuurlijke geldboete, verjaart na een termijn van vijf jaar na het ontstaan ervan.

Hoe zal het terugkommoment er waarschijnlijk uitzien?

Alhoewel er nog geen concrete bepalingen zijn omtrent het terugkommoment, kunnen we wel al gissen naar de praktische invulling ervan. Vlaanderen zou zich immers laten inspireren door andere Europese landen. Onder andere Estland, Oostenrijk, Finland en Luxemburg hebben reeds zo’n terugkommoment(en) en wisten daarmee het ongevallencijfer met 28% te doen dalen.

Meestal ziet het verplichte terugkommoment er als volgt uit:

  • Een nabesprekingsgesprek na het behalen van een rijbewijs;
  • Een driving safety training op een afgesloten terrein;
  • Een groepsdiscussie;
  • Een tweede feedbackdrive.

Of het verplichte terugkommoment er ook in Vlaanderen zo zal uitzien, is echter nog steeds koffiedik kijken.

En nu… ?

Momenteel blijft het wachten op het uitvoeringsbesluit. Dat uitvoeringsbesluit zou er al snel moeten komen. De nieuwe bepalingen zouden ten laatste in werking moeten treden op 1 juli 2018, de dag waarop de eerste rijbewijzen op basis van de vernieuwde opleiding kunnen worden uitgereikt. Toch kan de decreetgever nog steeds een eerdere datum verkiezen.

Wordt vervolgd…


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie