De burgerLeven & Wonen

Vanaf 1 april 2018: nieuwe procedure erkennen van een kind

De zogenaamde Wet Frauduleuze Erkenningen treedt op 1 april 2018 in werking. Het gaat om maatregelen die de schijnerkenning van kinderen moet tegengaan. Via zo’n schijnerkenning van kinderen, worden kinderen louter erkend om een verblijfsrecht te kunnen verkrijgen in ons land. Nu brengt de Minister van Justitie, Koen Geens, een omzendbrief (21 maart 2018) om de belangrijkste punten van de nieuwe wet uit de doeken te doen. De omzendbrief is van toepassing op de aangiftes vanaf 1 april 2018. Voor erkenningen voor 1 april 2018 blijft de vroegere wetgeving gewoon van toepassing. De omzendbrief bevat voornamelijk bepalingen omtrent de nieuwe te hanteren procedure.

Procedure kind erkennen vanaf 1 april 2018

Het erkennen van het kind dient drie fasen te doorlopen. In de eerste plaats is er de (i) aangifte van de erkenning. Hiervoor moeten bepaalde documenten voorgelegd worden. Nadien (ii) maakt men een akte van aangifte waarna men (iii) de erkenning kan akteren.

Procedure kind erkennen: aangifte

De aangifte dient te gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind of van de gemeente waar de erkenner zijn inschrijving heeft in het bevolkingsregister (of in het vreemdelingen-/wachtregister). Er zijn uitzonderingen voorzien voor bijzondere gevallen zoals wanneer de betrokkene zich in het ziekenhuis bevindt of wanneer het gaat om pakweg binnenschippers (de actuele verblijfplaats stemt niet overeen). Eventueel kan men bijvoorbeeld aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel of kan de ambtenaar van de burgerlijke stand ter plaatse gaan (mensen in een gesloten asielcentrum of in de gevangenis).

Voor te leggen documenten procedure kind erkennen

Bij de aangifte moet de aanvrager een aantal documenten voorleggen. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal aan de hand van die documenten moeten nagaan of voldaan is aan de wettelijke voorwaarden. Het kan onder andere gaan om een akte van de geboorte, een bewijs van nationaliteit, een bewijs van inschrijving, een attest van een arts of vroedvrouw die een zwangerschap confirmeert, …

Akte en register bij procedure kind erkennen

Na ontvangst van alle documenten zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een ontvangstbericht afgeven. Nadien volgt een akte van aangifte van erkenning. Wel kan de ambtenaar van de burgerlijke stand dit weigeren, bijvoorbeeld indien niet alle documenten geldig zouden zijn. In dat geval kan men wel nog in beroep gaan bij de familierechtbank.

Weigert de ambtenaar niet? Dan wordt de akte van erkenning ingeschreven in een register.

Meer weten?

Neem een kijkje op de website van de Vlaamse Overheid. Daar zijn onder andere voorwaarden, de procedure, de voor te leggen documenten en de kostprijs van deze procedure tot het erkennen van een kind duidelijk weergegeven.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie