Werk & Sociaal

Versoepeling toegang tot beroep van privédetective

Europese Richtlijn 2013/55 heeft het kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties drastisch versoepeld. Die richtlijn werd eind 2016 al omzet in ons nationaal recht. Voor sommige beroepen was een specifieke omzetting echter vereist. Nu gebeurde dat ook voor het beroep van privédetective. We halen aan wat de implicaties zijn voor dit beroep.

Privédetective moet voldoen aan erkenningsvoorwaarden

Een privédetective die zijn diploma behaalde in een andere Europese lidstaat, kan nu makkelijker en sneller in België aan de slag gaan. Hij moet dan wel aantonen dat hij voldoet aan de opleidingsvoorwaarden en aan de vereisten van beroepservaring. Hij kan dit doen door ofwel:

  • Te beschikken over een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel dat hem in een ander land toegang geeft tot de uitoefening van de activiteit van privédetective op het grondgebied van die lidstaat; of
  • Aan te tonen dat hij de voorbije tien jaar op voltijdse basis de activiteiten van privédetective heeft uitgeoefend in een andere lidstaat. Ook deeltijdse uitoefening wordt onder strikte voorwaarden aanvaard.

Uitbreiding van de lijst van kwalificatieniveaus

Vroeger waren de beroepskwalificaties al ingedeeld in verschillende niveaus. Nu wordt die lijst uitgebreid en komen er dus meer opleidingen in aanmerking voor erkenning. Een beroepsopleiding met een bijzondere structuur kan bijvoorbeeld in aanmerking komen indien deze opleiding tot een vergelijkbaar niveau en een vergelijkbare beroepsbekwaamheid leidt.

Opleggen van een aanpassingsstage of een bekwaamheidsproef

De beslissing van de erkenning van beroepskwalificatie kan gekoppeld worden aan een aanpassingsstage of aan het slagen voor een bekwaamheidsproef. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien sommige vakken aanzienlijk verschillen ten opzichte van de Belgische opleiding.

Ook gedeeltelijke toegang tot het beroep is mogelijk

In sommige gevallen kan een gedeelde toegang tot de beroepsactiviteit worden toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de privédetective in zijn lidstaat van oorsprong volledig gekwalificeerd is maar de kwalificaties in ons land enkel een gedeeltelijke toegang zouden mogelijk maken.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie