Werk & SociaalWerk en ontslag

Als werkgever beroep doen op een privédetective: toch maar opletten

Soms doet een werkgever al eens een beroep op een privédetective. Meestal is dit met het oog op een ontslag om dringende redenen. Zo kan een privé detective de werkgever bijstaan in het onderzoek naar concurrerende activiteiten of andere inbreuken. Heeft de werknemer bijvoorbeeld iets te intiem contact met een concurrent of is hij vermoedelijk het perslek waar het bedrijf al jaren mee te kampen heeft? Een detective de werknemer laten schaduwen kan helpen, maar toch is het belangrijk om de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen.

Kies voor een combinatie met een deurwaarder

Een eerste pijnpunt met betrekking tot het verslag van de detective over de werknemer: de vaststellingen hebben geen bijzondere bewijskracht. Het verslag van de privé detective voor de werkgever is louter een “feitelijk vermoeden”. Een oplossing bestaat er dan uit door een detective de werknemer te laten volgen en een en ander in kaart te brengen. Na het afleveren van het verslag van de privé detective aan de werkgever, wordt dat verslag dan overgedragen aan een deurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zal dan de eigenlijke vaststelling doen om alsnog een bijzondere bewijskracht te verkrijgen.

Let op voor beperkingen door de Privédetectivewet

Een recent arrest van het Arbeidshof Antwerpen (afdeling Hasselt, 19 juli 2017) toont aan dat je maar beter op je passen telt. In deze zaak werd de werknemer ervan verdacht dat hij tijdens zijn ziekteperiode nevenactiviteiten uitoefende. Een privé detective werd door de werkgever aangesteld. De detective stelde inderdaad vast dat de werknemer tijdens zijn ziekteperiode bijkluste als tuinaanlegger. De detective legde de werknemer vast op foto terwijl hij zijn nevenactiviteit uitoefende. Klaar is Kees? Toch niet.

Het Arbeidshof haalde aan dat artikel 5 van de privédetectivewet het de detective verbiedt om beelden te maken van personen die zich niet op een publiek toegankelijke plaats bevonden. Aangezien de werknemer aan de slag was als tuinaanlegger mochten de kiekjes niet geschoten zijn in een private tuin. Weg met het bewijsmateriaal.

Let op voor privacywet

Het Arbeidshof haalde eveneens aan dat ook een privédetective de Privacywet moet eerbiedigen. Aangezien de persoonsgegevens van de werknemer verwerkt werden had de werknemer vooraf of bij de verwerking ervan moeten geïnformeerd worden. Ook een privédetective moet zich aan deze informatieverplichting houden. Ten gevolge van een inbreuk kan het verslag als onrechtmatig bewijsmiddel aanzien worden, alhoewel de Antigoon-leer soms een uitweg kan bieden.

De deurwaarder dan maar laten zorgen voor een bewijskrachtig dossier? Ook hier komen we al snel voor gelijkaardige problemen te staan. De deurwaarder is immers ook verplicht om de privacywet te respecteren. Zo zal ook de deurwaarder de werknemer in kennis moeten stellen van het feit dat hij zijn persoonsgegevens gaat verwerken. In het andere geval kan ook het proces-verbaal van vaststelling niet worden ingeroepen. En vergeet niet: zonder bewijs kan je de werknemer niet zomaar “op staande voet” ontslaan.

Schakel je een detective in voor jouw werknemer? Dan zorg je maar beter dat jouw dossier tot in de kleinste details in orde is. Vooral het respect voor de privacywet door zowel de privé detective van de werkgever als door de deurwaarder, is van het grootste belang.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie