In de persMilieu

Vlaams verbod op onverdoofd slachten: nu ook voor kalfjes

Sinds dit jaar moet het slachten van geiten, schapen en pluimvee verplicht gebeuren via elektronarcose. Bij kalveren moest dit via post-cut stunning gebeuren. Hier maakt men eerst de halssnede en gaat men pas vervolgens verdoven. Echter wordt het vanaf 2020 ook voor kalveren en runderen verplicht.

Situatie sinds 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 is elektronarcose verplicht bij het slachten van:

  • Schapen;
  • Geiten; en
  • Pluimvee.

De techniek omtrent elektronarcose stond echter nog niet op punt. Daarom besloot men voor runderen en kalveren post-cut stunning te verplichten. De Vlaamse regering kreeg wel meteen het mandaat om elektronarcose ook te verplichten eenmaal de techniek wél op punt zou staan, wat nu het geval is.

Situatie vanaf 1 januari 2020

Elektronarcose wordt vanaf 1 januari 2020  ook verplicht voor kalveren en runderen. Ook voor schapen, geiten en pluimvee blijft het gewoon verplicht. Het zou gaan om 350.000 kalveren per jaar die dus niet meer via post-cut stunning zullen worden geslacht.

Waarom pas vanaf 1 januari 2020? Dat is vooral een praktische oplossing. Zo krijgen de slachthuizen de tijd om zich voor te bereiden. Dat is ook logisch. Dat op heel korte termijn uitrollen zou immers voor chaos zorgen en de praktijk leert dat dierenwelzijn in zo’n situatie niet floreert.

Geef een reactie