In de persStaat & Bestuur

Vlaams verbod op wensballonnen en vuurwerk

Tot 27 mei 2019 konden Vlaamse gemeenten zelf regels opleggen met betrekking tot het afsteken van vuurwerk, het gebruik van voetzoekers, het gebruik van carbuurkanonnen en het oplaten van wensballonnen. Dat maakte het heel ingewikkeld want in 38 Vlaamse gemeenten gold een totaalverbod terwijl in 103 andere gemeenten een en ander toegelaten was mits voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur. En dan zijn er nog een heleboel gemeenten zonder specifieke regels of met talloze afwijkingen tijdens de eindejaarsperiode…

Ingewikkelde materie. En daarom grijpt de Vlaamse overheid in met een set algemene regels die voor alle gemeenten gelden. Hoewel uitzonderingen nog steeds mogelijk zijn…

Algemeen verbod vuurwerk, maar uitzonderingen mogelijk

Ten aanzien van het gebruik van vuurwerk, voetzoekers en carbuurkanonnen heeft Vlaanderen nu een algemeen verbod ingevoerd. De regel wordt met andere woorden dat het in elke Vlaamse gemeente verboden is. Indien een gemeente geen uitzonderingen voorziet, is het compleet verboden. Men draait de redenering dus om.

Wel krijgt de gemeente de mogelijkheid om, enkel in uitzonderlijke gevallen, dergelijke uitzonderingen te voorzien. Speciaal voor de oudejaarsperiode zullen veel gemeenten zo’n uitzondering waarschijnlijk wel voorzien. Deze maatregel werd voornamelijk getroffen omwille van het dierenwelzijn. Niet voor niets bejubelde minister Ben Weyts het algemeen verbod.

Ik krijg elk jaar tientallen mails binnen met verhalen en foto’s van dieren die gewond zijn geraakt, of zijn gestorven. Er was veel onduidelijkheid waardoor iedereen ervan uitging dat vuurwerk altijd en overal toegelaten was. We draaien de logica nu om: in de praktijk zullen de lokale besturen terughoudend zijn en vuurwerk beperken tot welbepaalde plaatsen en goedgekozen momenten” (Ben Weyts, Het Laatste Nieuws)

Algemeen verbod wensballonnen, geen uitzondering mogelijk

Ten aanzien van wensballonnen geldt eveneens en algemeen verbod. Echter kan de gemeente hierover geen uitzondering toelaten: wensballonnen zijn volledig verboden. Zij zijn immers onveilig en houden een groot brandrisico in. Deze maatregel werd voornamelijk genomen omwille van de openbare veiligheid.

Wat bij een overtreding?

Vlaanderen geeft de gemeente de mogelijkheid om overtredingen op basis van de GAS-wetgeving te sanctioneren. Zo kan men boetes opleggen tot €350,- (of €175,- bij minderjarigen).


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie