De burgerFeatured

Vlaamse regering experimenteert met herkeuringen buiten keuringsstation

Vlaanderen heeft een proefproject opgestart om herkeuringen van voertuigen met bepaalde gebreken te laten uitvoeren door erkende herstellers in plaats van bij keuringsinstellingen. Dit is bedoeld als antwoord op het aanhoudende capaciteitsprobleem binnen de bestaande keuringsinfrastructuur, zonder dat er ingrijpende wijzigingen in het regelgevende kader noodzakelijk zijn.

Proefproject voor herkeuring buiten keuringsstation

Normaal gesproken dient een herkeuring in hetzelfde keuringsstation of controlecentrum te gebeuren als waar de eerste volledige keuring gebeurde. Met dit proefproject wijkt men hiervan af. Het project, dat aanvankelijk voor een periode van vijf jaar zal lopen met een optie tot verlenging bij een positieve evaluatie, maakt het mogelijk om bepaalde herkeuringen bij de erkende hersteller te laten uitvoeren. Dit zal niet voor alle herstellingen mogelijk zijn. De Vlaamse regering dient in een uitvoeringsbesluit te bepalen voor welke herkeuringen en herstellingen dit mogelijk zal zijn. Tevens dient men erkenningsvoorwaarden voor de erkende herstellers en keurders vast te stellen, alsook bepalingen met betrekking tot toezicht en handhaving.

Minder druk op huidige keuringsstations

Deze regeling heeft als doel om de druk op keuringsstations te verminderen door een alternatief te bieden voor de herkeuring van voertuigen. Momenteel krijgen voertuigeigenaren een keuringsbewijs met beperkte geldigheid indien tijdens een eerste keuring gebreken worden vastgesteld. De herkeuring dient normaal in dezelfde keuringsfaciliteit plaats te vinden als waar de initiële keuring werd uitgevoerd.

Met de introductie van dit proefproject kunnen herstellers die aan de erkenningsvoorwaarden voldoen, deze herkeuringen ook meteen uitvoeren. Ze voeren de herstelling uit en keuren vervolgens zelf. De Vlaamse overheid zal een website maken met daarop de gegevens van erkende herstellers en keurders. Uiteraard hoeven deze hersteller-keurders dit niet gratis te doen. De Vlaamse regering zal een maximumtarief vastleggen voor de herkeuring. Bijzonder is dat de erkende hersteller per afgifte van het keuringsbewijs ook tien euro moet betalen aan het verkeersveiligheidsfonds. Dat is het fonds waar ook een deel van de verkeersboetes naartoe gaat.

De invoering van dit proefproject is mede een respons op de feedback uit de sector. Het is nog geen definitieve regeling, maar een proefproject. Het beoogt inzicht te verschaffen in de haalbaarheid en interesse voor dergelijke regelingen binnen de sector. Cruciaal in het welslagen van dit proefproject is de mate van vertrouwen en kwaliteit die deze erkende herstellers kunnen garanderen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor een correcte herkeuring conform de vastgestelde veiligheidsnormen.

Vlaamse regering moet aan het werk

Er is nog geen concrete inwerkingtreding voor dit proefproject. De Vlaamse regering dient dit nog vast te stellen. Daarvoor is het nog wachten op het eerdergenoemde uitvoeringsbesluit. De bedoeling is echter dat de inwerkingtreding uiterlijk op 1 januari 2025 plaats zal vinden. Het proefproject zal vijf jaar lopen. Nadien kan het nog eens met vijf jaar worden verlengd indien het een positieve evaluatie krijgt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie