FeaturedWerk & Sociaal

Wetgever sleutelt aan opvangwet asielzoekers: bijdrageplicht en medische begeleiding

De federale wetgever heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in de opvangwet voor asielzoekers. Dit is een voorzetje voor een nieuw bijdrageplichtsysteem voor asielzoekers met een beroepsinkomen die in een opvangcentrum verblijven. Met deze Wet tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen wijzigt de wetgever ook een aantal regels met betrekking tot de medische begeleiding. Daarbij staat vooral de financiële en administratieve vereenvoudiging centraal.

Bijdrageplicht als asielzoeker zelf inkomsten heeft

Een asielzoeker kost de overheid en dus de samenleving geld. Maar sommige asielzoekers die in een asielcentrum verblijven, gaan de arbeidsmarkt op en hebben ook zelf inkomsten. Daarom is het vandaag al zo dat deze mensen verplicht zijn om financieel bij te dragen aan de opvang. Dit is opgenomen in het Koninklijk besluit van 12 januari 2011 betreffende de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer. In de praktijk blijkt dit KB niet altijd even goed werkbaar te zijn. Zo is het voor de betrokken actoren moeilijk om te weten of een asielzoeker al dan niet inkomsten geeft. De wetswijziging moet dit eenvoudiger maken.

Door de wetswijziging zal Fedasil (het Federaal Agentschap voor opvang van Asielzoekers) gemachtigd zijn om de verschuldigde bijdragen rechtstreeks terug te vorderen bij de asielzoeker. Er wordt ook een wettelijke basis gemaakt voor de uitwisseling van gegevens, net als een structurele samenwerking met onder meer de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierdoor moet het eenvoudiger zijn om na te gaan of de asielzoeker beroepsinkomsten heeft. Tot slot zullen vreemdelingen die vrijwillig bijdragen en hun beroepsinkomsten aangeven recht hebben op een bijdragevermindering.

Betere toegang tot medische begeleiding

Een ander aspect dat onder de oude regels vaak werd bemoeilijkt, is de toegang van asielzoekers tot medische begeleiding. Er zijn vaak strenge administratieve procedures van toepassing die voor drempels zorgen. Met de wetswijziging moet dit eenvoudiger worden. Daarbij zal meer gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande elektronische facturerings- en terugbetalingssystemen. De zorgverstrekkers zullen ook het recht op terugbetaling van asielzoekers kunnen nagaan. Het is de bedoeling dat de administratieve last voor alle partijen, van ziekenhuis tot Fedasil zelf, wordt verminderd.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie