Dossier coronavirusEconomieIn de persSubsidies

Vlaamse steunmaatregelen voor kinderopvang en ouders

Ook tijdens de coronacrisis blijven onthaalouders en crèches geopend. Het is echter niet onlogisch dat zij een terugval zien in het aantal op te vangen kinderen. De Vlaamse regering besliste onder andere dat ouders niet moeten betalen wanneer hun kind tijdens de periode van de coronamaatregelen niet naar de kinderopvang gaat, zonder dat ze zogenaamde respijtdagen verliezen. Daarnaast voorziet het ook in een compensatie voor de kinderopvang die daardoor inkomsten misloopt.

Kinderopvang blijft open

Via een subsidieregeling moedigt de Vlaamse regering de kinderopvang aan om geopend te blijven. De kinderopvang moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

In de eerste plaats moet de kinderopvang beschikbaar zijn voor:

  • Gezinnen die hier nood aan hebben omdat minstens één ouder werkzaam is bij een onderneming van cruciale sectoren en essentiële diensten (bv. gezondheidszorg en sociale secretariaten);
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Dit omschrijft de Vlaamse regering als “de situatie in de thuisomgeving van het kind die van die aard is dat het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk is dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang”.

Ten tweede moeten de openingsuren en openingsdagen worden aangepast om tegemoet te komen aan de behoeften van de gezinnen die hier nood aan hebben omdat ze werkzaam zijn bij ondernemingen van cruciale sectoren en essentiële diensten. De kinderopvang moet zich flexibeler opstellen en eventueel het huidig opvangaanbod uitbreiden. Als het medewerkers in dienst heeft, moet het hen natuurlijk correct verlonen.

Ten derde moet de kinderopvang alle kinderbegeleiders actief houden. Tijdelijke werkloosheid, onbetaald verlof en andere systemen waarbij de medewerkers niet worden vergoed, zijn tijdens de periode van de coronamaatregelen verboden.

Compensatie voor gezinnen

Gezinnen die hun kind tijdens de periode van de coronamaatregelen niet naar de kinderopvang sturen, moeten niet betalen voor de afwezigheidsdagen. Bovendien worden de aanwezigheidsdagen niet afgetrokken op de zogenaamde respijtdagen waar men recht op heeft. Dit systeem met respijtdagen werd in 1 april 2015 ingevoerd en staat een aantal snipperdagen per jaar toe waarbij ouders niet moeten betalen wanneer hun kindje niet naar de opvang gaat. De Vlaamse regering wil duidelijk niet weten van negatieve consequenties voor de gezinnen die hun kind momenteel niet naar de kinderopvang sturen.

Subsidie voor onthaalouders en crèches

Enerzijds moet de kinderopvang aan verregaande eisen voldoen, terwijl het anderzijds riskeert dat de inkomsten fors terugvallen. Om dit te compenseren zal de Vlaamse regering een subsidie toekennen per kind waarmee het een opvangsplan heeft en dat nu afwezig is. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van het type opvang maar ook van de duur van de gereserveerde opvangdag.

 Subsidie per kind per afwezigheidsdag
 Gereserveerde opvangdag ≥ 5 uurGereserveerde opvangdag ≥ 3 uur en < 5 uurGereserveerde opvangdag < 3 uur
Gezinsopvang€ 17,50€ 10,50€ 7,00
Groepsopvang€ 27€ 16,20€ 10,80

De kinderopvang moet zelf een aanvraag voor de subsidie indienen. Hiervoor hebben ze wel de nodige tijd, namelijk tot zes maanden na het aflopen van de coronamaatregelen. Ten laatste twee maanden na het indienen van de aanvraag ontvangen zij de subsidie.

Toezicht op naleving regels kinderopvang

Onder andere de Zorginspectie en het agentschap Opgroeien zullen toezicht houden op de mate waarin bovenstaande regels worden nageleefd. Zo nodig kan men bestuurlijke maatregelen treffen. Het agentschap kan ook de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Geef een reactie