De burgerLeven & Wonen

Vlaanderen wil groei pleegzorg stimuleren

De Vlaamse pleegzorg doet het goed. Er waren de laatste jaren dan ook heel wat initiatieven en acties om de pleegzorg extra onder de aandacht te brengen. Ook diverse wettelijke initiatieven kunnen dat beamen. Een jaarlijkse stijging van het aantal pleeggezinnen met 7% was het mooie en logische gevolg. Ook nu wil Vlaanderen met het gewijzigde Pleegzorgdecreet extra inspanningen doen om die groei verder te stimuleren.

Gewijzigde definitie behandelingspleegzorg

Het pleegzorgdecreet wijzigt de definitie van de behandelingspleegzorg. Onder de definitie valt nu:

  • Een pleegzorgvorm die voorziet in de behandeling van een pleeggast of een pleegkind; of
  • Een pleegzorgvorm die voorziet in de training en begeleiding van de pleegzorger of van de gezinnen waarvan de ouders van de pleegkinderen of pleeggasten deel uitmaken.

In de oorspronkelijke definitie doelde men op de specifieke programma’s die er waren naar Amerikaans model. Door de definitie te veranderen doelt men nu ook de programma’s op basis van één pijler (een enkele doelgroep). Ook deze programma’s blijken immers zeer effectief te werken.

Termijn perspectiefzoekende pleegzorg verlengd

Normaal ging het decreet uit van een maximumperiode van zes maanden die echter één keer verlengbaar was met zes extra maanden. Nu bedraagt de maximumtermijn twaalf maanden, zonder aan verlengbaarheid in te boeten (+ 6 maanden, max. 18 maanden). De reden? Dat zou in de praktijk een beter en duidelijker verblijfsperspectief bieden. Hierdoor krijgen de diensten voor pleegzorg ook meer tijd om te werken aan een succesvolle terugkeer naar de thuissituatie en kan beter omgegaan worden met problemen. De vroegere termijn bleek immers maar al te vaak te kort om die problemen weg te werken.

Schorsing uitbetaling kostenvergoeding ingeschreven

In de praktijk werd de uitbetaling van de kostenvergoeding voor pleegzorgers vaak geschorst tot er duidelijkheid was over het verzoek tot adoptie. Nu wordt deze bepaling ook expliciet ingeschreven in het Pleegzorgdecreet.

Andere wijzigingen

Andere wijzigingen die te noteren vallen:

  • De Vlaamse regering zal projectfinanciering kunnen toestaan voor tijdelijke projecten door vergunde diensten voor pleegzorg of door partnerorganisaties;
  • Eventuele attesten worden toegekend aan de pleeggezinnen en niet langer aan de pleegzorgers;
  • De taak “opzetten van steungroepen voor pleegkinderen en pleegzorgers” wordt geschrapt uit het pakket van de partnerorganisatie. Aan dat pakket wordt echter de “registratie van beleidsrelevante parameters” toegevoegd;
  • Het wordt voor de jeugdrechter mogelijk om ook voor jongeren onder de dertien jaar perspectiefbiedende pleegzorg uit te spreken en dit tot de leeftijd van dertien jaar.

De nieuwe bepalingen treden in werking op 15 april 2018.

Geef een reactie