EconomieFiscaalZelfstandig & Vennootschap

Voedingsmiddelen weggeven zonder btw-onttrekking: zo kan het

Wanneer een btw-plichtige voedingsmiddelen uit zijn voorraad wegneemt om ze privé te gebruiken, spreekt men van een btw-onttrekking. Denk bijvoorbeeld aan een handelaar die een doos cornflakes uit de winkel haalt om zijn honger te stillen. Hetzelfde geldt indien de handelaar die doos cornflakes aan zijn zoon, buurman of neefje geeft. Het gevolg is dat de handelaar een intern stuk moet opmaken en de btw aan de btw-administratie moet doorstorten. In sommige gevallen is er echter geen sprake van een onttrekking en hoeft er geen btw te worden doorgestort.

Weggeven van voedingsmiddelen aan liefdadigheidsinstellingen

Het weggeven van voedingsmiddelen aan liefdadigheidsinstellingen is een eerste belangrijke uitzondering op dit principe. Het moet dan wel gaan om een “liefdadigheidsdoel” en de intrinsieke kenmerken van de voedingsmiddelen mogen niet meer toelaten dat ze tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden worden verkocht.

In de praktijk stelt men dus volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om voedingsmiddelen voor menselijke consumptie;
  • De voedingsmiddelen moeten nog steeds geschikt zijn voor menselijke consumptie (vervaldatum niet overschreden);
  • Het kan niet meer verkocht worden tegen de normale commercialisatievoorwaarden (vervaldatum verstrijkt binnen een termijn van 5 dagen);
  • De schenking moet aan welbepaalde instanties gebeuren (bv. erkende voedselbank, het Rode Kruis België of Artsen Zonder Grenzen).

Het speelt met andere woorden geen rol welk btw-tarief van toepassing is. Zelfs luxeproducten zoals kaviaar en oesters (21% btw) komen voor deze uitzondering in aanmerking.

Weetje: Vroeger werd enkel het schenken van voedseloverschotten toegestaan. Tegenwoordig kunnen ook andere goederen worden weggeschonken, op voorwaarde dat ze worden geschonken aan slachtoffers van rampen. Het gaat om een tolerantie van de fiscus. Zo kan een sportzaak bijvoorbeeld tenten en slaapzakken aan Artsen Zonder Grenzen geven, zonder dat het daar op vlak van de btw voor wordt afgestraft.

Weggeven van handelsgeschenken van geringe waarde

Bovenstaande btw-uitzondering geldt ook indien het gaat om handelsgeschenken van geringe waarde. Dat is het geval indien het geschenk per begunstigde een lagere waarde heeft dan 50 euro excl. btw. Daarnaast is het beperkt tot maximaal één geschenk per begunstigde per jaar.

Weggeven van staaltjes

Voor het weggeven van staaltjes geldt tot slot een gelijkaardige regeling. Het moet dan wel gaan om gratis staaltjes opdat het publiek kennis kan maken met het product. Bovendien moeten de staaltjes van dezelfde aard zijn als de verkochte of geproduceerde goederen, behalve dan dat ze kleiner mogen worden verpakt.

Geef een reactie