Werk & Sociaal

Stemrecht voor uitzendkrachten vanaf 2020

Voor de sociale verkiezingen van 2020 zullen uitzendkrachten ook stemrecht genieten in jouw bedrijf, op voorwaarde dat ze vanaf 1 augustus 2019 aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoen. Daarom breng je vanaf deze maand de uitzendkrachten in kaart. Opdat de uitzendkracht stemgerechtigd zou zijn, moet er aan twee anciënniteitsvoorwaarden zijn voldaan.

Eerste anciënniteitsvoorwaarde voorafgaand aan de aanplakking

In de eerste plaats moet de uitzendkracht vanaf 1 augustus tot de datum van de aanplakking van de verkiezingsdatum gedurende minstens 3 ononderbroken maanden of, bij een onderbroken tewerkstelling, gedurende minstens 65 arbeidsdagen in de onderneming tewerkgesteld zijn. Bij weekcontracten die door een weekend worden onderbroken, is er sprake van ononderbroken tewerkstelling.

Voor de berekening van de anciënniteitsvoorwaarde wordt er niet gekeken naar het aantal gepresteerde uren. Indien een uitzendkracht 3 uur heeft gepresteerd is er al sprake van een volledige arbeidsdag.

Tweede anciënniteitsvoorwaarde na de dag van de aanplakking

Daarnaast moet de uitzendkracht in de periode vanaf de dag van de aanplakking van de verkiezingsdatum tot de dertiende dag voor de verkiezingsdatum gedurende ten minste 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn.

Weet tot slot dat alle uitzendkrachten in aanmerking komen voor het stemrecht, ongeacht of ze al dan niet een vaste werknemer vervangen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie