Internationaal

Volgend academiejaar strengere regels studentenvisum

Vanaf volgend academiejaar zal het moeilijker zijn om in België een studentenvisum te behouden. Ook de resultaten van de studenten zullen immers in rekening worden gebracht. Op die manier wil Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken misbruik voorkomen.

Strengere afbakening begrip ‘studievoortgang’

In de praktijk laat de Vreemdelingenwet het nu al toe om een verblijfskaart niet meer te verlengen of zelfs in te trekken indien de student onvoldoende studievoortgang boekt.

Het gaat dan ook om een verduidelijking van het begrip ‘studievoortgang’. Voor de beoordeling van de studievoortgang vertrekt men nu van een objectief criterium. Zo moet men minimaal voor 45 studiepunten slagen in de eerste twee jaren van de bacheloropleidingen. Het gaat om 75% van de credits van één studiejaar.

Doel: misbruik voorkomen

Volgens Staatssecretaris voor Asiel en Migratie is de verduidelijking nodig om strenger op te treden tegen misbruik. “We merken dat studenten uit ontwikkelingslanden de tijdelijke studentenvisa soms zien als een mogelijkheid om definitief naar ons land te migreren”, haalt hij aan. Wat er ook van moge zijn: vanaf volgend academiejaar doen zij met een studentenvisum maar beter extra hun best.

Geef een reactie