Milieu

Vrijstelling emissienormen voor sommige OV-taxi’s en wagens voor ceremonieel vervoer

Voertuigen die in Vlaanderen voor betalend personenvervoer bestemd zijn, zoals taxi’s of minibusjes voor gehandicaptenvervoer, dienen aan een aantal minimumeisen te voldoen. Zo is er bijvoorbeeld bepaald dat ze geen sporen van een ongeval mogen vertonen, de zetels en koffers altijd in nette staat moeten verkeren en dat alle deuren, ramen en de koffer probleemloos moeten kunnen openen en sluiten. Daarnaast moet het voertuig ook aan de emissienorm voldoen. Dat is nu al het geval, maar de komende jaren worden de regels er alleen maar strenger op.

Emissienorm en ecoscore voor voertuigen voor betaald personenvervoer

Om na te gaan of een voertuig aan de emissienorm voldoet, maakt men gebruik van een ecoscore. Deze ecoscore is een milieuscore die voor de gebruiker eenvoudiger te interpreteren is. Het geeft een algemene indicatie van de milieuvriendelijkheid van een voertuig, zodat men het een en ander niet per indicator (CO2-uitstoot, geluidsoverlast, uitstoot van stikstofoxiden enzovoort) moet nagaan. Aan elk voertuig wordt zo een ecoscore tussen 0 en 100 toegekend en hoe hoger dit getal is, hoe milieuvriendelijker de wagen is.

Momenteel dienen voertuigen voor betalend vervoer volgende ecoscores te behalen:

Aantal zitplaatsen

Regels vanaf 01/01/2020

Regels vanaf 01/01/2025

Regels vanaf 01/01/2030

Datum DIV-inschrijving

Voor 01/01/2020

Na 01/01/2020

Voor 01/01/2025

Na 01/01/2025

Voor 01/01/2030

Na 01/01/2030

Tot en met 5

N.v.t.

71

71

74

74

Zero-emissie*

Tussen 5 en 8

N.v.t.

66

66

71

71

Zero-emissie*

Vanaf 8

N.v.t.

56

56

61

61

Zero-emissie*

* D.w.z. dat het voertuig een elektrisch voertuig met een batterij moet zijn of dat het voertuig met een elektrische motor door een brandstofcel is gevoed.

Uitzonderingen voor OV-taxi’s en wagens voor ceremonieel vervoer

In principe moeten alle voertuigen voor betalend personenvervoer die na 1 januari 2020 bij de DIV zijn ingeschreven aan bovenstaande emissienormen voldoen. Al in 2019 werd echter aangegeven dat er in sommige gevallen een uitzondering zou worden toegekend voor OV-taxi’s (taxi’s voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit) en voor wagens voor ceremonieel vervoer. Intussen heeft Vlaams minister voor mobiliteit Lydia Peeters hier werk van gemaakt.

Uitzondering voor wagens voor ceremonieel vervoer

Voor wagens voor ceremonieel vervoer, dit zijn de wagens die bijvoorbeeld een bruidspaar naar de kerk brengen, geldt dat ze onder een aantal voorwaarden geen minimale ecoscore hoeven te behalen. Hiervoor geldt wel dat de wagens uitsluitend voor ceremonieel vervoer worden ingezet, ze al meer dan 40 jaar in gebruik zijn, ze waardevol zijn omwille van hun exclusiviteit of historische of culturele betekenis en ze niet aangepast kunnen worden zonder dat die exclusiviteit of historische waarde eveneens wordt aangetast. Het gaat met andere woorden om oldtimers, populair bij koppeltjes die in het huwelijksbootje stappen, die niet zo eenvoudig kunnen worden aangepast opdat ze wel aan de norm zouden voldoen.

De vrijstelling wordt niet automatisch verkregen, maar moet worden aangevraagd bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Uitzondering voor OV-taxi’s

Ook voor OV-taxi’s is er voorzien dat ze onder voorwaarden niet de vereiste ecoscore moeten behalen. Deze uitzondering geldt alleen voor minibusjes die meer dan vijf zitplaatsen hebben. Daarnaast moeten ze uitsluitend worden ingezet voor het vervoer van personen met een verminderde mobiliteit. Het maakt niet uit of ze al dan niet eenvoudig zijn aan te passen.

Ook hier moet de vrijstelling bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken worden aangevraagd.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie