De burgerLeven & Wonen

Wanneer het gras (niet) groener is bij de buren …

Burenruzies hebben vaak een banale oorsprong. Onlogisch is dat niet. Aanvankelijk gaat het soms om kleine ergernissen, maar jaar na jaar hopen de frustraties op. Een van de eenvoudige dingen die vaak een burenruzie veroorzaken: gras. Want dan heb je buren die hun gras op zondag maaien en andere buren die hun gras niet maaien en het onkruid maar laten woekeren. Kunstgras kan een goede oplossing zijn om burenfrustraties te voorkomen, maar er zijn wel een aantal dingen waarop je dan dient te letten. Bij TopKunstgras leggen ze het graag voor je uit.

Klachten over buren die het gras maaien

Een van de discussies die vaak optreden, gaat over het maaien van het gazon. Niet iedereen vindt het even fijn als jij je gras ’s avonds na het werk of ’s zondags na de voetbal maait. Het moet natuurlijk ooit gebeuren, maar buren willen ook van hun rust genieten. In principe mag je je gras altijd maaien. Er is geen algemene wet die je verbiedt om bijvoorbeeld je gras op zondag of op feestdagen te maaien. De voorwaarde is wel dat je geen onrechtmatige burenhinder veroorzaakt. In de praktijk wil dat zeggen dat je je gras niet te vroeg en niet te laat mag maaien, zodat je buren van hun nachtrust kunnen genieten.

Toch kunnen er wel degelijk regels zijn die anders bepalen. De lokale overheid heeft namelijk de bevoegdheid om hier eigen regels over te ontwikkelen en dat gebeurt ook door middel van de zogeheten GAS-reglementen. De regels kunnen dus per gemeente verschillen. Volgens een recent onderzoek is het in ongeveer veertig procent van de Vlaamse gemeenten toegestaan om het gras te maaien op zondag. In ongeveer 22% van de gemeenten mag het wel, maar enkel onder voorwaarden. Het mag bijvoorbeeld alleen in de voormiddag of als je een elektrische maaier gebruikt. Er zijn ook heel grote regionale verschillen. De regelneverij is in West-Vlaanderen bijvoorbeeld beperkt, terwijl men in Vlaams-Brabant net vaak een verbod hanteert. Dat heeft ook te maken met de bevolkingsdichtheid: de kans dat buren hinder van elkaar ondervinden, is groter in dichtbevolkte gebieden.

Klachten over buren die het gras niet maaien

Naast buren die klagen dat het gras wordt gemaaid, zijn er ook buren die klagen over het gras dat niet wordt gemaaid. De tuin ligt er dan als een rommeltje bij. Niet alleen ziet dat er allesbehalve fraai uit, maar bovendien trekt het ook ongedierte aan en zal het zorgen voor onkruidverspreiding. In dergelijke gevallen is het aan te raden om de buur hierop aan te spreken. Maak duidelijk wat je stoort en waarom je het stoort. Doe dit op een niet-aanvallende manier. Als dit niets oplevert, neem je contact op met de milieudienst van de gemeente. Bij dergelijke klachten over milieuhinder kan er een bemiddelaar worden ingeroepen. In het slechtste geval breng je de zaak voor de rechter die het moet beslechten. De buur kan dan worden verplicht om de tuin beter te onderhouden en de rotzooi op te ruimen.

Het gras is groener bij de buren

Verder ontstaan er vaak discussies over aanplantingen. Bomen kunnen nu eenmaal veel overlast veroorzaken, denk maar aan bladval of aan wortelschade. Ook kunnen de bomen van de buren zoveel vocht uit de grond trekken, dat het eigen gras ervan afziet. Jouw gras is dor en dat van de buur is groen. Het is meteen ook de reden waarom het een en ander is geregeld in het nieuwe wetboek goederenrecht. Ook hier wordt benadrukt dat bovenmatige hinder niet is toegestaan.

Daarnaast bevat het nieuwe goederenrecht kant-en-klare regels over bomen. Hoogstammige bomen dienen bijvoorbeeld op ten minste twee meter van de erfscheiding te staan. Laagstammige bomen dienen op een afstand van ten minste een halve meter te staan. Als een boom te dicht bij de scheiding staat, kan je vragen dat hij wordt omgehakt. Behalve als de boom er al dertig jaar staat of als de rechter oordeelt dat het omhakken van de boom overdreven is. Bij wortels die op jouw grond doorgroeien, vraag je aan de buur om ze weg te halen. Als hij dat niet doet, kan je het zelf (laten) doen op kosten van de buur.

Kunstgras als oplossing voor burenproblemen

Er zijn wel vaker burenruzies over iets eenvoudigs als gras. Nochtans is er een heel gemakkelijke oplossing: kunstgras. Bij kunstgras is maaien niet meer nodig en het gazon ligt er altijd netjes bij. De nieuwste generatie kunstgras is bovendien extreem natuurgetrouw en geschikt voor huisdieren. Hoe dan ook is je gras altijd groener dan dat van de buren. Het is wel belangrijk om je goed te laten adviseren.

Houd er bovendien rekening mee dat kunstgras in principe als een verharding wordt beschouwd en dat dit in Vlaanderen vergunningsplichtig is. Mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan, kan er ook een vrijstelling van toepassing zijn. De vrijgestelde oppervlakte per tuin is beperkt en de gemeente kan bovendien aanvullende voorwaarden opleggen. Win daarom informatie in bij de gemeente als je hierover twijfelt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie