De burgerLeven & Wonen

Dit is hoe een echtscheiding door onderlinge toestemming verloopt

Soms heeft een huwelijk gewoon geen toekomst meer. Dan scheiden de wegen. Hoe een echtscheiding verloopt, is onder andere afhankelijk van de gekozen procedure. Zo kan de echtscheiding verlopen door een EOO (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting) of op grond van een EOT (echtscheiding door onderlinge toestemming). Vooral deze laatste procedure biedt veel voordelen.

Voordelen van de echtscheiding door onderlinge toestemming

Een echtscheiding door onderlinge toestemming biedt een aantal voordelen. Dat komt in de eerste plaats doordat er wordt ingezet op onderlinge afspraken, waardoor de echtscheiding veelal in een gemoedelijke sfeer verloopt. Dit helpt om op een gepaste wijze een einde te maken aan het huwelijk en vormt een goede basis voor toekomstige contacten.

Daarnaast is het een 2-in-1-formule. Daarmee bedoelen we dat niet alleen de scheiding wordt geregeld, maar dat er meteen ook een regeling is voor de gevolgen van de scheiding. Denk bijvoorbeeld aan hoe de goederen en de schulden moeten worden verdeeld. Dat zorgt voor duidelijkheid.

Samen een EOT opstellen

De partners dienen op voorhand een overeenkomst op te stellen waarin ze een regeling treffen over een aantal familiale en materiële aangelegenheden. Deze overeenkomst dient onder meer afspraken te bevatten over de verblijfsregeling van de kinderen, de verdeling van de goederen, alimentatie, onderhoudsbijdrage voor de kinderen en dergelijke meer. Het is belangrijk om zich hier goed over te laten informeren, want er zijn vaak een aantal juridische kwesties. Hiervoor kan je een familierecht advocaat inschakelen. Ook het inschakelen van de notaris is mogelijk. In sommige gevallen is de tussenkomst van de notaris zelfs verplicht, namelijk als er onroerende goederen worden overgedragen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een van de partners de woning overneemt.

Controlebevoegdheid van de rechter

Eenmaal de overeenkomst is opgesteld, zal de rechter een controle uitvoeren. De rechter controleert dan of de inhoud van de echtscheidingsovereenkomst wel aan de wettelijke vormvoorschriften voldoet. De rechter zal bijvoorbeeld rekening houden met de kinderrechten en de kinderen horen. Eventueel kan de rechter daarop voorstellen om bepaalde afspraken over de kinderen aan te passen of te schrappen, zodat de overeenkomst aan alle eisen voldoet. Eenmaal de rechter akkoord is met de overeenkomst, zal de echtscheiding worden uitgesproken. De overeenkomst zal dan de verdere verhoudingen regelen.

Opgelet: sinds 1 september 2018 moet het verzoekschrift expliciet de regeling met betrekking tot de onderhoudsbijdrage bevatten. Als er wordt beslist om geen bijdrage te betalen, moet dit ook zo in het verzoekschrift worden opgenomen.

Snel overgaan tot een scheiding

Over het algemeen verloopt de echtscheidingsprocedure bij onderlinge toestemming relatief snel. Als de ex-partners samen tot een akkoord komen over alle punten kan de procedure zelfs volledig schriftelijk gebeuren, hoewel de rechtbank nog steeds over de mogelijkheid beschikt om (een van) de partijen te doen verschijnen. Als de rechter zo’n verschijning beveelt, zal men binnen de maand na het neerleggen van het verzoekschrift voor de rechter moeten verschijnen. Een EOT-procedure verloopt over het algemeen stukken sneller dan een EOO-procedure, wat meteen ook een ander groot voordeel is.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie