De burgerLeven & Wonen

Wat als de huurder kandidaat-huurders weigert toe te laten tot de woning?

Wanneer een huurovereenkomst afloopt, kan je de opzegtermijn gebruiken om alvast een nieuwe huurder te vinden. Die kandidaat-huurders willen natuurlijk de woning wel eerst even inspecteren. Maar wat als de huidige huurders hen de toegang weigeren?

Er is wel degelijk een bezoekrecht

Wanneer de huur is opgezegd, beschikt de verhuurder wel degelijk over een bezoekrecht en mag hij samen met kandidaat-huurders de woning komen inspecteren. De huurder moet hen de toegang verlenen en moet ook publicatie dulden, zoals bv. een affiche of een bordje aan de buitenkant van de woning. De huurder en verhuurder moeten echter wel redelijk zijn ten opzichte van elkaar. De verhuurder kan dus niet om de haverklap met de deur in huis vallen, want in dat geval mag de huurder wel degelijk weigeren.

Het eenvoudigste is dat hier vooraf afspraken over worden gemaakt. In de huurovereenkomst kan je bijvoorbeeld bepalen op welke dagen en uren de verhuurder met kandidaat-huurders mag langskomen. Zulke clausules zijn geldig op voorwaarde dat ze ‘redelijk’ zijn. Is er geen clausule voorzien, dan moeten huurder en verhuurder zelf redelijke afspraken maken over de bezoekmogelijkheden. Over het algemeen wordt een tijdsslot van twee uren per dag en dit tot drie dagen per week (3 x 2 uur) als redelijk beschouwd.

Huurder in gebreke stellen

Of er nu een clausule is of niet: wanneer de huurder je weigert binnen te laten, kan je niet zomaar zelf de toegang forceren. Je moet de huurder dan in gebreke stellen. Hiervoor stuur je de huurder een aangetekende brief waarin je de huurder aanmaant om een akkoord te vinden of je de toegang te verlenen. Geef meteen ook aan dat je naar de vrederechter zal stappen wanneer de huurder zijn medewerking niet verleent en dit onder voorbehoud voor het vragen van een schadevergoeding.

Vrederechter zal huurder veroordelen

Blijft de huurder halsstarrig tegenwerken? Dan kan je inderdaad niet anders dan naar de vrederechter te trekken. In principe zal de vrederechter de huurder verplichten om bezichtiging toe te laten. De vrederechter kan daarbij ook de voorwaarden en bezichtigingsmomenten opleggen. Wanneer er in de huurovereenkomsten afspraken werden gemaakt en deze afspraken redelijk zijn, kan de vrederechter die bekrachtigen. Uiteraard hoort hij ook de huurder om rekening te houden met zijn redelijke bezwaren. Ook het uithangen van affiches of andere publicatie kan door de vrederechter worden opgelegd.

Omdat een actie door de huurder vereist is, zal de vrederechter ook vaak een dwangsom opleggen. Daarnaast blijft het eveneens mogelijk om de vrederechter om een schadevergoeding te vragen in functie van de misgelopen huurinkomsten die je door de vertragingsmanoeuvres opliep.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie