EconomieLandbouw en dierenSubsidies

Wat is de brede weersverzekering voor landbouwers?

De brede weersverzekering is een verzekering die aan landbouwers wordt aangeboden door verzekeringsmaatschappijen. Met de brede weersverzekering kunnen landbouwers zich verzekeren tegen de schade aan landbouwgewassen aangericht door extreem weer. De brede weersverzekering vervangt in Vlaanderen het vroegere Vlaams Rampenfonds, waarbij de overheid schadevergoedingen uitkeerde.

Brede weersverzekering moet Vlaams Rampenfonds vervangen

Dat het weer heel onregelmatig en verwoestend kan zijn, heeft het in 2021 opnieuw bewezen. In het zuiden van het land zorgde het voor overstromingen, terwijl toeristen hun plannen vaak in het water zagen vallen. Ook landbouwers worden wel vaker door het weer getroffen. Door de opwarming van de aarde wordt het risico zelfs alleen maar groter en treden dergelijke rampen steeds frequenter op. Vroeger had men daarvoor het Vlaams Rampenfonds dat de landbouwers, die uiteindelijk instaan voor de voedselvoorziening van de volledige samenleving, hielp wanneer hun gewassen werden getroffen.

De Vlaamse overheid heeft echter beslist om het Rampenfonds af te bouwen en de verzekeraars naar de private verzekeringsmarkt door te verwijzen. De overheid wil niet dat de volledige bevolking nog opdraait voor landbouwrampen, maar dat landbouwers zich net als andere bedrijven zelf verzekeren. Met het afbouwen van het Rampenfonds behandelt het Departement Landbouw en Visserij op dit moment enkel nog dossiers in het kader van eerder erkende rampen in 2017 (vorst in de tweede helft van april en droogte van april tot en met eind juni), 2018 (droogte in de lente en de zomer) en 2019 (droogte en hitte van 15 juni tot en met 30 september).

Subsidie voor een brede weersverzekering

De landbouwers dienen zelf een brede weersverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar. Deze brede weersverzekering dekt minstens storm, hagel, ijs, vorst, regenval en droogte. Het is de verzekeringsmaatschappij die, conform de polisvoorwaarden, schadevergoedingen uitkeert. Om landbouwers te ondersteunen, kent de Vlaamse overheid in eerste instantie wel premiesubsidies toe aan landbouwers die zo’n erkende brede weersverzekering afsluiten.

In 2020, 2021 en 2022 ontvangt de landbouwer telkens 65% van de verzekeringspremie. Vanaf 2023 ontvangt de landbouwer nog 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de afgelopen drie jaar. Als een landbouwer in 2020, 2021, 2022 en 2023 respectievelijk 16, 19, 18 en 21 hectare aardappelen verzekert, krijgt hij in 2023 een subsidie van 65% voor 19 hectare. Voor de overige 2 hectare kan de landbouwer in 2023 wel nog tot maximaal 65% subsidie krijgen, maar dit is niet gegarandeerd en is afhankelijk van het beschikbare budget. De daaropvolgende jaren zal Vlaanderen de subsidieregeling afbouwen en uiteindelijk laten uitdoven.

Verzekeraars die de brede weersverzekering aanbieden

Niet elke verzekeraar mag een brede weersverzekering aanbieden. Het is beperkt tot verzekeringsexperts die door de Vlaamse overheid zijn goedgekeurd. Daarvoor moeten verzekeraars een passend product ontwikkelen dat aan de vooropgestelde eisen voldoet. De verzekeraars moeten daarbij ook hun premie onderbouwen. In 2021 mogen KBC Verzekeringen, MS Amlin Insurance SE via ASU BV, NV Hagelunie, Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (excl. fruitteelt), BFAO U.A. (enkel fruitteelt), Vanbreda Risk and Benefits en Vereinigte Hagel een brede weersverzekering aanbieden.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie