ConsumentEconomie

Gebreken bij consumentenproducten: recht op herstel of prijsvermindering?

Wanneer een consument een product koopt bij een professionele verkoper gelden er een aantal regels die de consument moet beschermen. De garantieregeling is veel consumenten bekend. De garantieregeling beschermt de consument voor producten die gebrekkig zouden zijn. De consument heeft dan het recht op het kosteloos herstel van het product, de kosteloze vervanging, een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst. Sommige consumenten denken dat ze een keuze hebben en zetten meteen in op de ontbinding van de overeenkomst. Toch dienen ze een welbepaalde volgorde te respecteren. Een kosteloos herstel of de kosteloze vervanging van het product krijgt daarbij de voorkeur.

Kosteloos herstel of kosteloze vervanging

In de eerste plaats kan de consument de keuze maken voor het herstel of voor de vervanging van het product. Dit is kosteloos. De consument hoeft dus niets te betalen. Ook bijvoorbeeld loonkosten, materiaalkosten en verzendingskosten zijn voor rekening van de verkoper.

Het kosteloos herstel of de kosteloze vervanging moet binnen een redelijke termijn gebeuren en zonder de consument ernstige overlast te berokkenen. Als dit niet lukt, kan de consument aansturen op een van de twee andere remedies. De consument heeft ook het recht op een schadevergoeding als de verkoper zijn garantieverplichtingen niet correct uitvoert.

Wanneer een product zonder al te grote kosten en binnen een redelijke termijn kan worden hersteld, mag de consument niet aandringen op een vervanging. De herstelling krijgt dan de voorkeur. Wat een redelijke termijn is, is afhankelijk van de aard van het goed en wat gebruikelijk is in de sector. Het herstellen van een auto zal bijvoorbeeld meer tijd in beslag nemen dan het herstellen van een smartphonescherm.

Passende prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst

Als het kosteloos herstel of een kosteloze vervanging van het product conform bovenstaande voorwaarden niet mogelijk is, heeft de consument recht op een passende prijsvermindering of op de ontbinding van de overeenkomst.

Bij een passende prijsvermindering krijgt de consument een deel van het aankoopbedrag terug. Bij een ontbinding geeft de consument het product terug en krijgt hij zijn geld terug. Bij de terugbetaling mag de verkoper rekening houden met de gebruiksperiode om een slijtageaftrek in rekening te brengen. De consument hoeft niet akkoord te gaan met een terugbetaling door middel van een waardebon.

Deze twee remedies zijn er voor wanneer de verkoper het product onmogelijk kan herstellen of vervangen, bijvoorbeeld omdat het product en de vervangstukken niet langer worden geproduceerd. Ook wanneer de kosten buitenproportioneel zouden zijn, mag de verkoper aansturen op een passende prijsvermindering. Er is sprake van buitenproportionele kosten als de herstelkosten veel hoger liggen dan de vervangkosten. Daarnaast kan de consument dit recht inroepen als er sprake is van een ernstig gebrek. Hier is echter niet zo snel sprake van.

Aanvullende garanties

Bovenstaande garantieregels zijn wettelijk vastgesteld. Het kan dat een verkoper gunstigere garantieregels toekent. Op veel aankopen is ook een fabrieksgarantie van toepassing. En soms worden tegen bijbetaling aanvullende of commerciële garanties aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn een verlengde garantietermijn, een gratis vervangwagen of een dekking tegen diefstal. Dergelijke afspraken zijn geldig, op voorwaarde dat ze gunstiger zijn voor de consument. Ze kunnen de wettelijke garantieregels met andere woorden uitbreiden, maar niet beperken.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie