InternationaalMilieu

Wat is de Nederlandse Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++)?

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, kent men overal in Europa subsidies toe aan particulieren en bedrijven die investeren in duurzame energie. Ook in Nederland is dat het geval. Daar doet men dat onder andere met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. We leggen uit wat deze regeling inhoudt en hoe deze subsidie aan te vragen is.

Over de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) is een ministeriële regeling met als doel het opwekken van duurzame energie stimuleren. Het volgde in eerste instantie de MEP (Ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie) op en breidde het uit tot onder meer groen gas. De SDE++ zorgde voor een verdere verbreding en kadert binnen het Nederlandse Klimaatakkoord. Ook onder meer CO2-reducerende projecten komen nu in aanmerking voor de subsidie. De subsidieregeling focust op de grootschalige uitrol van technieken en projecten die hernieuwbare energie produceren of die de CO2-uitstoot verminderen.

De SDE++-subsidie kan met andere woorden voor talloze investeringen worden aangewend, maar wordt in de praktijk vooral gebruikt bij investeringen in zonnepanelen. Enkel bedrijven die grote zonnepaneelsystemen op bijvoorbeeld het dak plaatsen, kunnen de subsidie krijgen. Het gaat om een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat de subsidie wordt toegekend gedurende de periode dat de zonnepaneleninstallatie daadwerkelijk wordt geëxploiteerd. Het bedrag van de subsidie is ook afhankelijk van hoeveel hernieuwbare energie de zonnepanelen opwekken. Het verschilt met andere woorden van de investeringssubsidies die bepaalde investeringen betaalbaarder moeten maken.

Subsidie voor de onrendabele top

Het principe is dat deze exploitatiesubsidie de onrendabele top subsidieert. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen het basisbedrag en de marktwaarde van de opgewekte energie. Het verschil daartussen is het correctiebedrag. Als de marktwaarde stijgt en de zonnepanelen meer opleveren, neemt de onrendabele top af en verkleint dus ook de subsidie. Wanneer de prijs van elektriciteit negatief is, wordt er geen SDE++-subsidie toegekend bij het invoeden van hernieuwbare energie.

De SDE++-subsidie is zelf aan te vragen

De openstellingsronde voor deze exploitatiesubsidie omvat steeds verschillende fasen. Voor elke fase geldt een maximaal subsidiebedrag per ton CO2. Dit wordt ook wel de fasegrens genoemd. Stapsgewijs komt deze grens steeds hoger liggen. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als het plafond op een bepaalde dag overschreden wordt, rangschikt men op basis van de subsidie-intensiteit. Dat is het subsidiebedrag per vermeden ton CO2-uitstoot. Als het budgetplafond op een dag is overschreden, krijgen projecten met een lagere subsidie-intensiteit voorrang. De subsidie-intensiteit bepaalt dus niet alleen de fase waarin het mogelijk is om de subsidieaanvraag in te dienen, maar ook de rangschikking.

Bij elke categorie hoort een eigen basisbedrag dat gedurende de looptijd van de subsidie vastligt. Het maakt het aanvragen van deze subsidie behoorlijk complex, maar er zijn bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd. Zo laten velen de SDE++ 2022 aanvragen door KiesZon. KiesZon is een van de grote spelers op het gebied van zonnepaneeloplossingen voor grootschalige zonnestroomprojecten. Ze werken onder meer in opdracht van overheidsinstanties, vastgoedontwikkelaars en logistiek dienstverleners en ze bieden ook operational lease aan.

In 2022 de SDE++-subsidie aanvragen

In 2022 opent de SDE++ op dinsdag 28 juni. Het sluit op donderdag 6 oktober. Daarbij worden vijf fasen doorlopen, waarbij fase twee de langste is. Er is een budget van 13 miljard euro beschikbaar gesteld voor de SDE++ 2022. Op 28 juni start de eerste fase om 09.00 uur. Het einde van elke fase en de overgang naar de volgende fase vindt telkens plaats om 17.00 uur.

FaseOpenstellingFasegrens (€ per ton CO2)
128 juni – 11 juli65
211 juli – 29 augustus75
329 augustus – 12 september105
412 september – 26 september165
526 september – 6 oktober300

Diverse oplossingen voor zonnepaneelprojecten

Met de SDE++-subsidie is het voor bedrijven interessanter om te investeren in bijvoorbeeld zonneparken op hun dak. Het eerder aangehaalde bedrijf KiesZon helpt bedrijven om hun weg te vinden naar een betaalbaar en lucratief zonnestroomsysteem als bron van duurzame energie en inkomsten. Het doet dat niet alleen door hulp te bieden bij het aanvragen van de SDE++-subsidie. Bovendien plaats het bedrijf KiesZon zakelijke zonnepanelen en biedt het talloze financieringsoplossingen aan.

Weet verder dat de SDE++-subsidieregeling in het bijzonder focust op grootschalige projecten. Voor kleinere projecten voorziet de Nederlandse overheid allerlei andere regelingen. Voor kleinere zakelijke projecten is er bijvoorbeeld ook de kleinschaligheidsaftrek (KIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Daarbij kan een deel van de investeringskosten van de fiscale winst worden afgetrokken.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie