FeaturedStraf

Wat is snus en is snus legaal in België?

Snus is in ons land aan een snelle opmars bezig. Het gaat om een tabak in een vochtige poedervorm. Het wordt gemaakt op basis van gestoomde tabak en het is al jaren populair in Zweden en Noorwegen. In tegenstelling tot sigaretten wordt snus niet gerookt, maar achter de bovenlip gestopt. Net als bij het roken komt de nicotine in het bloed terecht.

Het is dus net als pruimtabak en snuiftabak een rookvrije vorm van tabaksgebruik. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat snus net als sigaretten kankerverwekkend is, hoewel er ook onderzoeken zijn die het een en ander relativeren. Dat het aan een opmars bezig is, heeft vooral te maken met het feit dat er op steeds meer plekken niet langer mag worden gerookt. Ook studenten die in Zweden gaan studeren, raken er al eens verknocht aan snus en blijven het ook thuis gebruiken.

Snus is illegaal in België

In ons land zijn er strikte regels omtrent het gebruik van tabak. Zo is er bijvoorbeeld wetgeving die tabaksreclame verbiedt en die regelt waar roken is verboden. Snus is in ons land specifiek verboden op basis van Europese wetgeving. Ook het importeren van snus is niet toegestaan. Uit eerdere parlementaire vragen blijkt bovendien dat ons land geen vragende partij is om daar verandering in te brengen. In het kader van de herziening van de tabaksrichtlijn steunde ons land bijvoorbeeld nog het verbod op de verkoop van snus.

Ondanks tegenstrijdige onderzoeken omtrent het kankerverwekkende karakter van snus, is het verbod op snus hoe dan ook niet zo gek. België wil vooral voorkomen dat nog meer mensen verslaafd raken aan nicotine, wat dan weer de weg vrijmaakt voor sigaretten.  

Snus is illegaal in Europa, behalve in Zweden

Dat de Europese wetgeving snus verbiedt en dat snus toch legaal kan worden gebruikt in Zweden, een lid van de Europese Unie, lijkt misschien bijzonder. Het is echter zo dat er voor Zweden een uitzondering is gemaakt voor het gebruik van orale tabak. Deze uitzondering is opgenomen in de Europese Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001.

De lidstaten verbieden het in de handel brengen van tabak voor oraal gebruik onverminderd artikel 151 van de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden. (Art. 8 Europese Richtlijn 2001/37/EG)

Het heeft ermee te maken dat Zweden, toen het toetrad tot de Europese Unie, een uitzondering op het snusverbod wist af te dwingen. Dat staat ook zo te lezen in de toetredingsakte waarmee het land lid is geworden van de Europese Unie. In de bijlagen van de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden staat wel te lezen dat Zweden maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat snus op de markt wordt gebracht in andere Europese lidstaten. In de praktijk blijkt het importeren van snus wel heel eenvoudig te zijn en zijn er talloze Zweedse webshops die het aanbieden, maar het mag dus voor alle duidelijkheid niet.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie