In de pers

Wegcode aangepast: ruimte voor tests met zelfrijdende wagens

De Federale Regering heeft de Wegcode aangepast. Het laat hierbij ruimte voor tests met zogenaamde ‘geautomatiseerde voertuigen’, in de volksmond kortweg ‘de zelfrijdende wagen’ genoemd. Op moment van schrijven zijn tests op de openbare weg echter nog niet toegelaten. Op 1 mei 2018 treedt echter het ‘KB betreffende experimenten met geautomatiseerde voertuigen’ in werking, dat onder andere pilootprojecten moet toestaan om zich van de verkeerswetgeving te onttrekken. Het besluit voegt ook een artikel toe aan de Wegcode en de afwijking in artikel 18.2 Wegcode wordt opnieuw geschrapt.

Toevoeging artikel 59/1 Wegcode

Met het nieuwe artikel 59/1 kan de Federale Minister van Wegverkeer afwijkingen toestaan op de bepalingen van de Wegcode. Dit voor testvoertuigen die gebruikt worden in het kader van experimenten met zelfrijdende wagens. Hieraan zijn dan wel bepaalde voorwaarden verbonden en bovendien wordt de afwijking enkel beperkt in de tijd toegelaten. Hiermee maakt men ruimte voor de invulling van de in 2016 door de FOD Mobiliteit uitgevaardigde ‘Gedragscode voor het testen van autonome voertuigen’.

Schrapping afwijking artikel 18.2 Wegcode

Voor de demonstratie European Truck Platooning Challenge werd een uitzonderingsmaatregel aangebracht aan het Wegverkeersreglement en dit met betrekking tot de minimale volgafstand voor vrachtwagens en dit voor de voertuigen die tijdens die demonstratie ‘in platoon’ reden. Deze uitzonderingsmaatregel wordt nu opnieuw geschrapt. Toch moet het gelezen worden in samenhang met artikel 59/1 Wegcode: een afwijking op de minimale volgafstand kan met andere woorden worden toegestaan onder specifieke voorwaarden en beperkt in de tijd.

Nog stappen noodzakelijk

Uiteraard is ook dit KB slechts een kleine stap in de richting van het in verkeer brengen van zelfrijdende wagens. Zo moet de FOD Mobiliteit bijvoorbeeld zijn akkoord geven om het prototype in het verkeer te brengen, conform de Gedragscode voor het testen van autonome voertuigen op de openbare weg. Bovendien moeten ook de gewestelijke wegbeheerders zich uitspreken over de praktische randvoorwaarden, denk bijvoorbeeld aan tijdsvensters en weersituaties. Tot een echte marktintroductie komt het met andere woorden nog niet. Toch kunnen de tests daar natuurlijk de basis voor vormen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie