Internationaal

Welke derde landen hebben een hoog risico voor het financieel stelsel van de EU?

In de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 staat een lijst van derde landen met een hoog risico voor het financieel stelsel van de EU. Die lijst moet regelmatig door de Europese Commissie aangepast worden ten gevolge van de vooruitgang in derde landen. Maar welke landen kennen een hoog risico voor het financieel stelsel van de EU en welk nut heeft de lijst uit de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675?

Nut van de lijst hoog risico financieel stelsel?

De Europese Unie streeft een doeltreffende integriteitsbescherming en een goede werking van haar financieel stelsel na. Om die reden zet het sterk in op het tegengaan van terrorismefinanciering en witwaspraktijken. Daarom heeft men met Richtlijn 2015/849 meldingsplichtige entiteiten de verplichting opgelegd om verscherpte controles toe te passen bij entiteiten die gevestigd zijn in derde landen met een hoog risico. Vooral bescherming tegen witwassen en terrorismefinanciering, blijkt centraal te staan.

Diezelfde Richtlijn geeft eveneens de criteria aan waarop men zich bij de kwalificatie van die landen moet beoordelen. De Europese Commissie maakt voor zijn lijst met derde landen met een hoog risico voor het financieel stelsel van de EU, gebruik van die criteria. In de praktijk houdt de Europese Commissie hierbij rekening met:

 • De FAFT-verslagen van de International Cooperation Review Group;
 • Recent uitgebrachte politieke verklaringen van de FATF;
 • Het FATF-document ‘Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process”.

Welke landen hebben een hoog risico voor het financieel stelsel van de EU?

Volgende derde landen hebben volgens de lijst van de FATF een hoog risico en hebben schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken. Zij werken ook samen met de FATF om een actieplan te ontwikkelen:

 • Afghanistan;
 • Bosnië en Herzegovina;
 • Guyana;
 • Irak;
 • Laos;
 • Syrië;
 • Uganda;
 • Vanuatu;
 • Jemen;
 • Ethiopië;
 • Sri Lanka;
 • Trinidad en Tobago;
 • Tunesië;
 • Pakistan.

Volgende derde landen hebben volgens de lijst een hoog risico en hebben een politieke toezegging op hoog niveau gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken. Zij hebben eveneens verzocht om technische bijstand om het FATF-actieplan uit te voeren:

 • Iran.

Volgende derde landen hebben volgens de lijst een hoog risico en dit met aanhoudende aanzienlijke risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Zij hebben herhaaldelijk verzuimd om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken:

 • Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea; DVK).

Het feit dat bovenstaande landen op de lijst van de FATF staan, hoeft echter nog niet te betekenen dat ze ook door de Europese Commissie worden opgenomen. De eigen evaluatie door de Europese Commissie kan echter andere landen aanwijzen, gelet op de opgelegde criteria. Weet verder dat België nog geen maatregelen heeft genomen tegen dergelijke derde landen.

Overzicht


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie