BevoegdhedenStaat & Bestuur

Vanaf 3 december 2018: grondige wijzigingen Vlaams Provinciedecreet

Het decreet lokaal bestuur had de meeste nieuwigheden reeds lokaal doorgevoerd. Vlaanderen neemt echter ook het provinciedecreet grondig onder handen opdat beide regelingen goed bij elkaar aansluiten. Onder andere het bestuurlijk toezicht en de beleids- en beheerscyclus ondergaan grondige aanpassingen.

Meer autonomie

Het aangepaste Provinciedecreet zal de provincies een ruimere autonomie toekennen, althans op organisatorisch vlak. Vroeger hadden zij bijvoorbeeld een vast tijdstip voor de installatievergadering, nu krijgen zij extra ruimte om dat zelf te bepalen. Ook de manier waarop ze de agenda van de provincieraadsvergadering bekendmaken, kunnen ze voortaan zelf bepalen.

Het internecontrolesysteem wordt vervangen door het organisatiebeheersingssysteem. Het gaat hier om een decretaal kader waarbinnen de provinciebesturen zelf hun regels kunnen vastleggen, in plaats van opgelegde gedetailleerde regels.

Wijzigingen tucht & personeel provincie

Vroeger had een administratief beroep tegen een tuchtstraf een schorsende werking. Daar komt nu verandering in. Wel kan de provinciegriffier bij hoogdringendheid nu preventief schorsen en kan de tuchtonderzoeker ook gewoon een personeelslid zijn van een andere provincie of van een verzelfstandigde entiteit. Vroeger kon zo’n tuchtonderzoeker enkel iemand zijn van de eigen provincie.

Afschaffing budget als afzonderlijk beleidsrapport

Men schaft het budget af als afzonderlijk beleidsrapport. Hierdoor blijven er nog drie beleidsrapporten over:

  • Het meerjarenplan;
  • De aanpassingen aan het meerjarenplan;
  • De jaarrekening.

De afschaffing van het budget als afzonderlijk beleidsrapport impliceert wel dat het wordt geïntegreerd in het meerjarenplan.

Andere aanpassingen

Er zijn uiteraard nog heel wat andere aanpassingen overeengekomen. Het gaat onder andere om:

  • De vervanging van het tweetrapstoezicht door een eentrapstoezicht;
  • Een ruimere focus op openbaarheid door de provincie (publicatie besluiten of lijst met korte inhoud, …);
  • Invoering van zittingsverslagen met de essentie van de tussenkomsten (i.p.v. louter de notulen);
  • Duidelijkheid m.b.t. bevoegdheidsverdeling tussen deputatie en provincieraad.

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie