De burgerDossier coronavirusIn de persPrivacy

Welke persoonsgegevens registreert men bij contact tracing?

Op 4 mei ging de contact tracing van start. Daarbij wordt er onder andere een beroep gedaan op externe bedrijven die vanuit callcenters aan een database werken. Van in het begin werd er benadrukt dat alles zou verlopen met respect voor de privacy. Intussen is het besluit van de Vlaamse Regering verschenen. Op basis hiervan is er duidelijkheid over welke gegevens in de zogenaamde Covid-19-databank van Sciensano terechtkomen, het federaal wetenschappelijk instituut voor de Volksgezondheid.

Persoonsgegevens van de patiënt

Wanneer een arts een vermoeden heeft van infectie, wanneer een arts een medische test voorschrijft of wanneer er een coronatest wordt ondergaan is er een meldingsplicht. Artsen, maar ook ziekenhuizen, laboratoria en het contactcentrum zijn verplicht om hiervan melding te maken en een aantal gegevens worden daarbij opgeslagen in de databank. Het gaat om volgende gegevens:

 • Het RIZIV-nummer van de voorschrijver van de test
 • Het type, de datum, het staalnummer en het resultaat van de test of bij afwezigheid van een test de vermoedelijke diagnose
 • Het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
 • De naam en de voornaam
 • Het geslacht
 • De geboortedatum en eventueel ook de overlijdensdatum
 • Het adres
 • Het telefoonnummer van de betrokkene
 • Het telefoonnummer van een persoon die in geval van nood moet worden gecontacteerd
 • De collectiviteit waar de patiënt deel van uitmaakt
 • Of de patiënt al dan niet het beroep van zorgverlener uitoefent

Wanneer de patiënt gehospitaliseerd is met een bevestigde diagnose worden er naast de bovenstaande gegevens nog een aantal extra gegevens opgenomen in de database:

 • De ziekenhuisafdeling, het identificatienummer en de locatiegegevens van het ziekenhuis waar de patiënt verblijft
 • Het resultaat van de CT-scan

Laat het duidelijk zijn dat men zich beperkt tot de hoogstnoodzakelijke gegevens. Gegevens zoals je beroep, je favoriete hobby’s en of je je al dan niet aan de coronamaatregelen hebt gehouden, worden dus nooit in de database opgenomen.

Persoonsgegevens van personen waarmee de patiënt in contact is geweest

In het kader van contact tracing is het noodzakelijk om ook de persoonsgegevens van personen met wie de patiënt in contact is gekomen te registreren. Ook hier beperkt men zich tot de hoogstnoodzakelijke gegevens.

In de databank worden volgende persoonsgegevens opgenomen van de personen met wie de patiënt in contact is geweest:

 • Het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
 • De naam en de voornaam
 • Het geslacht
 • De eventuele overlijdensdatum
 • De postcode van de woonplaats
 • Het telefoonnummer
 • Of het gaat om een hoog of laag risico
 • De link tussen de patiënt en de betrokkene

Beperkte bewaartermijn

De persoonsgegevens mogen enkel bewaard worden voor zover dat noodzakelijk is voor het contactonderzoek. Momenteel is 4 juni 2020 als absolute einddatum voorzien. Als er geen verlenging komt, worden alle gegevens op dat moment verwijderd.

Geef een reactie