Werk & SociaalWerk en ontslag

Werkgever mag niet te veel communiceren over het ontslag van een collega

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit diende zich recent uit te spreken over de mededeling aan werknemers van informatie omtrent het ontslag van hun ex-collega (Beslissing ten gronde 63/2021 van 01 juni 2021). Deze uitspraak is relevant voor alle werkgevers die met andere werknemers wil communiceren over een ontslag: er kan worden meegedeeld dat de medewerker ontslagen is en geen deel meer uitmaakt van het personeel, maar ze mogen niet verder gaan en geen andere informatie delen.

Werkgever deelt ontslaginformatie met collega’s

Voorafgaand aan deze beslissing waren een aantal klagers het niet eens met de communicatie door de werkgever ten aanzien van hun ontslag. Hierbij zou de werkgever nogal openlijk over het ontslag gecommuniceerd hebben met ex-collega’s. De werkgever had namelijk mails over het ontslag verzonden naar alle werknemers. Daarin deed de werkgever ook details over het ontslag uit de doeken.

Volgens de werkgever viel dit te verantwoorden omdat beide klagers voor onrust hadden gezorgd ten aanzien van de andere medewerkers, de bewoners van het woonzorgcentrum waar ze werkzaam waren en de familie van de bewoners. De mails dienden volgens de werkgever om de rust in het woonzorgcentrum te doen weerkeren.

Beslissing van de Geschillenkamer

De Geschillenkamer oordeelt dat de werkgever wel degelijk het personeel per e-mail op de hoogte mag brengen over het ontslag van andere werknemers. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst creëert daarbij de nodige rechtsgrond.

De Geschillenkamer benadrukt echter het beginsel van minimale gegevensverwerking zoals opgenomen in artikel 5.1, c) AVG. Dit wil zeggen dat de communicatie naar andere werknemers ter zake dienend moet zijn en beperkt moet zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor er wordt gecommuniceerd. Volgens de Geschillenkamer volstaat het om mee te delen dat de betrokken werknemer niet langer in de onderneming is tewerkgesteld en geen deel meer uitmaakt van het personeel. De Geschillenkamer haalt aan dat andere informatie over het ontslag, bijvoorbeeld dat het komt na eerdere verwittigingen of bijsturingsgesprekken, niet strikt noodzakelijk is en niet mag worden meegedeeld. De Geschillenkamer beperkt zich uiteindelijk tot een berisping van de werkgever en legt geen andere sancties op. Het kent ook geen schadevergoeding toe, daar het hier niet toe bevoegd is.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie