Werk & SociaalWerk en ontslag

Het gras laten maaien? Ontmoet de wijk-werker (vanaf 1 januari 2018)

Wijk-werkers zullen goedkoop klusjes kunnen uitvoeren.

De Vlaamse overheid wil duidelijk werkzoekenden ondersteunen bij het opdoen van werkervaring. Op die manier wil ze de afstand tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt verkleinen. Het middel: het uitvoeren van klusjes en activiteiten bij particuliere gebruikers. Het Wijkwerkendecreet moet dat dan ook praktisch invullen.

We stellen voor: de wijk-werker

Wijk-werkers zijn werkzoekenden die activiteiten bij gebruikers kunnen verrichten. Die gebruikers kunnen gewone particulieren zijn zoals jij en ik, maar zelfs rechtspersonen en overheidsinstellingen. Hiervoor zullen wel zogenaamde wijk-werkcheques aangekocht moeten worden. Net zoals we het al kennen van bij de dienstencheques zal de werkzoekende een cheque krijgen per gepresteerd uur. Bijzonder is dat de wijk-werkcheques zowel op papier als elektronisch verkrijgbaar zullen zijn, alhoewel dat vanaf 1 juli 2018 zal worden teruggeschroefd voor niet-particulieren.

Om wijk-werker te worden zal de werkzoekende ingeschreven moeten zijn bij de VDAB en zal hij zijn domicilie moeten hebben in het Vlaams Gewest. Ook het wijk-werken zelf moet plaatsvinden in Vlaanderen.

Belangrijk: het gaat om het opdoen van werkervaring. Dit wordt dan ook beperkt tot maximaal 60 uur per maand en 630 uur per jaar. Het kan niet de bedoeling zijn dat dit systeem de klassieke tewerkstelling zal vervangen.

Voor welke activiteiten?

Niet alle activiteiten zullen kunnen uitgeoefend worden onder het stelsel van wijk-werken.  In de praktijk mogen alleen de activiteiten uitgevoerd worden die zijn opgenomen in de activiteitenlijst van het wijk-werken. De organisator en de VDAB zullen hier ook toezicht op houden. In de praktijk denken we bijvoorbeeld aan kinderopvang of het bedelen van maaltijden, maar evenzeer aan huishoudelijke klusjes zoals bijvoorbeeld het gras afrijden.

De gemeente zelf kan afwijkingen noteren op de activiteitenlijst, waardoor een en ander zal verschillen tussen de diverse gemeenten.

En de kostprijs?

Wijk-werkers zullen een vergoeding krijgen van 4,10 euro. Niet veel, maar dat komt wel bovenop de reeds bestaande werkloosheidsuitkeringen. Wanneer de afstand tussen de plaats van tewerkstelling en de woonplaats van de wijk-werker groter is dan 5 kilometer, zal de VDAB een bijkomstige verplaatsingsvergoeding uitkeren van 0,15 euro per kilometer.

Een wijk-werkcheque aanschaffen, dat zal dat minimaal 5,95 euro kosten. Minimaal, want het decreet geeft de gemeente de toestemming om een hogere aanschafprijs te vragen tot maximaal 7,45 euro. Iedere cheque is minstens twaalf maanden geldig.  Net zoals bij de dienstencheques zullen ook de wijk-werkcheques aftrekbaar zijn in de belastingen (30%).  Opgelet: de gebruiker zal ook een jaarlijks inschrijvingsrecht moeten betalen van 7,5 euro en de cheques moeten aangekocht worden in een veelvoud van tien.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie