Werk & SociaalWerk en ontslag

Wijzigende accenten en nieuwe rol voor de VDAB

Met het decreet van 29 mei 2020 kent het Vlaams Parlement de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) een nieuwe rol toe. De accenten komen elders te liggen en er zijn ook een aantal nieuwe doelstellingen geïntroduceerd. Vooral de nieuwe rol als dataregisseur is opvallend, net zoals het feit dat de VDAB zich ook op huismoeders en -vaders moet richten.

Missie en doel van de VDAB

Aanvankelijk was de missie van de VDAB om, in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden:

  • Taken van arbeidsbemiddeling uit te voeren
  • Begeleiding en opleiding met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt te verzekeren, te organiseren en te bevorderen
  • De controle op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt door de verplicht ingeschreven werkzoekenden uit te voeren

Die doelstellingen zijn nu gewijzigd. Zo zet men niet meer in op een “levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt”, maar volstaat het dat de VDAB een “duurzame loopbaan” nastreeft. Aanvullend moet de VDAB het loopbaanperspectief en de loopbaaneigenaarschap faciliteren.

Daarnaast moet de VDAB de werkgever perspectief op talent verschaffen door arbeidsmarktinformatie, advies, ondersteuning en instrumenten aan te bieden om zo vacatures en leerwerkplekken te vervullen. De controletaak blijft ten slotte integraal behouden.

De nieuwe rol van de VDAB is er nog steeds een van activeringsregisseur, maar de focus komt nadrukkelijker te liggen op de nieuwe rol van loopbaan- en dataregisseur. Vooral die rol als dataregisseur is opvallend, waarbij proactief gegevens worden verwerkt die relevant zijn om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Uiteraard hoeft dat nog niet te betekenen dat de VDAB deze taken zelf moet uitvoeren, maar het zal wel het kader scheppen dat noodzakelijk is om de taken uit te besteden.

VDAB moet zich op groter doelpubliek richten

In het decreet wordt nu ook duidelijk ingeschreven wat wordt verstaan onder een persoon op beroepsactieve leeftijd. Het gaat om iedere persoon tussen de leeftijd van 15 jaar (die niet onderworpen is aan de voltijdse leerplicht) en de pensioengerechtigde leeftijd, inclusief de gepensioneerden die zich vrijwillig als werkzoekenden inschrijven.

De VDAB moet zich voorts tot ‘iedere andere persoon op beroepsactieve leeftijd’ richten.  Het decreet geeft duidelijk aan dat dit ongeacht het “statuut, socialezekerheids- of socialebijstandsstelsel of zijn inschrijving als werkzoekende” is. Hieronder vallen dus ook personen die niet als werkzoekende zijn ingeschreven, zoals huisvaders en – moeders of renteniers.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie