EconomieZelfstandig & Vennootschap

Uitsluiting 16 opleidingen en adviezen uit kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een Vlaamse maatregel waarbij ondernemingen die opleidingen en advies aankopen, financiële steun krijgen van de overheid. Dit gaat bijvoorbeeld over het opleiden van werknemers, maar ook over het opstellen van een communicatieplan. Je kiest daarbij zelf welke opleiding of advies je aanschaft. In de praktijk hebben ondernemingen recht op 20% (middelgrote ondernemingen) tot 30% (kleine ondernemingen) steun voor de aankoop van die diensten, met een plafond van € 7.500 per jaar. De steun is er vooral op gericht om ook kleine ondernemingen toe te laten om voldoende innovatief te zijn en om op die manier bij te dragen aan de groei of transformatie van de Vlaamse ondernemingen.

Vereisten voor de kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een Vlaamse subsidie en is er dan ook alleen voor ondernemingen met een vestiging in het Vlaams Gewest. Daarnaast moet de onderneming een aanvaardbare rechtsvorm hebben (bv. een vzw, een feitelijke vereniging en een stille handelsvennootschap komen niet in aanmerking) en een aanvaardbare hoofdactiviteit uitoefenen.

Wat de opleiding en het advies betreft zijn er nog een aantal extra voorwaarden van toepassing. Zo moet de opleiding minstens 100 euro kosten en moet het gaan om een geregistreerde dienstverlener. Als ondernemer kies je verder zelf welke opleidingen of adviezen je opportuun vindt.

Schrapping van irrelevante opleidingen

De Vlaamse kmo-portefeuille legt de beslissingsbevoegdheid bij de ondernemers. Zij kunnen namelijk het best beoordelen welke opleidingen of adviezenbijdragen aan de groei of de transformatie van hun onderneming bijdragen. Wanneer een opleiding niet relevant is, vordert VLAIO (Agentschap Innoveren & Renoveren) steekproefsgewijs de steun terug.

Om een betere werking mogelijk te maken, te voorkomen dat sommige opleidingen en diensten onterecht worden gesubsidieerd en dat er in volle coronatijd onnodig geld wordt gespendeerd aan irrelevante opleidingen, is er nu een lijst opgesteld met opleidingen en diensten die automatisch worden uitgesloten van de kmo-portefeuille. Het gaat om opleidingen en diensten waarvoor de voorbije jaren al subsidies werden aangevraagd en misschien wel leuk zijn voor het personeel, maar verder nergens toe bijdragen.

 • Opleiding shiatsu
 • Opleiding mindfulness
 • Opleiding reflexologie
 • Opleiding astrologie
 • Opleiding meridianen- en elementenleer
 • Opleiding hypnose
 • Opleiding voor het behalen van het rijbewijs AM, A of B
 • Opleiding tot vliegtuig- of helikopterpiloot
 • Diensten inzake insights discovery-methode
 • Diensten inzake Myers-Briggs Type Indicator voor persoonlijkheidsanalyse
 • Diensten inzake Neuro-Linguistic Programming
 • Diensten inzake het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding
 • Diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor abonnements- of lidgeld wordt betaald
 • Diensten inzake teambuilding
 • Diensten inzake netwerksessies
 • Diensten inzake studiereizen

Deze uitsluitingen gelden vanaf 1 juli 2020. Voor die datum staat het ondernemingen vrij om ook voor bovenstaande diensten en opleidingen subsidieaanvragen in te dienen. Zo nodig moet dan wel worden aangetoond dat die aanvragen relevant zijn.

Geef een reactie