EconomieInternationaal

Wijziging Benelux merkenrecht 2019: dit zal veranderen

In het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2019 verscheen de wet van 16 december 2018 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017. Deze instemming resulteert in een wijziging van het Benelux merkenrecht in 2019.

België was het laatste Benelux-land dat instemde met het wijzigingsprotocol. Hierdoor kunnen de wijzigingen van het Benelux merkenrecht op 1 maart 2019 van kracht gaan. De belangrijkste wijzigingen van het Benelux merkenrecht voor 2019 zijn hieronder weergegeven.

Wijziging Benelux merkenrecht 2019: de grafische weergave

Voorheen was een grafische weergave noodzakelijk om een merk te kunnen deponeren. Vanaf 1 maart 2019 zal men het merk ook anders kunnen weergeven. Op die manier worden ook een aantal andere merken zoals klankmerken eenvoudiger deponeerbaar.

Hier tegenover staat dat de weigeringsgronden voor een merkaanvraag ruimer zullen worden. Zo wil men de samenloop van merken met geografische aanduidingen en beschermde oorsprongsaanduiding beter beschermen.

Wijziging Benelux merkenrecht 2019: uitgebreidere rechten merkhouder

Vanaf 1 maart 2019 zal de merkhouder op een aantal uitgebreidere rechten beroep kunnen doen. Niet alleen kan hij optreden tegen een gemachtigde of vertegenwoordiger die het merk zonder zijn toelating gebruikt of aanvraagt, bovendien kan hij ook verhinderen dat zijn merknaam een soortnaam wordt. De merkhouder kan met andere woorden eisen dat de uitgever van een woordenboek vermeldt dat het om een ingeschreven merk gaat.

Wijziging Benelux merkenrecht 2019: nieuwe beperkingen

Tot op heden kon de merkhouder niet optreden tegen het gebruik van beschrijvende tekens. Vanaf 1 maart 2019 wordt dit uitgebreid tot niet-onderscheidende tekens. Hiernaast kan de verweerder eisen dat degene die zich op een ouder merk beroept, het instandhoudend gebruik ervan in de periode voor de aanvraag van het jongere merk aantoont.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie