De burgerLeven & WonenStaat & Bestuur

Wijzigingen wetgeving identiteitskaart minderjarigen

Recent kwam de wetgever nog in het oog van de publieke storm te staan toen bleek dat men in de toekomst onze vingerafdruk zal vragen bij het aanvragen van een identiteitskaart. Echter is dit niet de enige gewijzigde reglementering omtrent de e-ID. Ook wat minderjarigen betreft wijzigt een en ander. Dit is het gevolg van de wet van 30 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, de ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen (BS 23 november 2018). Wel vormt het een onderdeel van een ruimer kader waarin men voornamelijk het aantal parentale ontvoeringen terug tracht te dringen.

Alleen uitreiking identiteitskaart bij toestemming ouder met ouderlijk gezag

Het is inderdaad de bedoeling dat de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen vragen om een Kids-ID, een Belgisch Paspoort of een reisdocument enkel nog uit te reiken indien die ouder zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft gegeven. Het is wel de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent die dit aan de bevoegde autoriteiten moet vragen en bovendien moet er sprake zijn van een vrees voor parentale ontvoering door de andere ouder.

Lees ook: Bij verlies wordt e-ID onmiddellijk geannuleerd

Veel meer kan ik er momenteel nog niet over meegeven. Momenteel wordt enkel een basisregel in het Burgerlijk Wetboek ingeschreven. Een later uitvoeringsbesluit zal de nadere regels, net zoals de datum van inwerkingtreding, nog moeten bepalen.

Intrekken van reeds uitgereikte paspoorten of reisdocumenten

Indien er een vrees bestaat voor een parentale ontvoering, zal de familierechtbank ook op een andere manier kunnen optreden. Zo zal het de paspoorten of reisdocumenten van de minderjarige ongeldig kunnen verklaren of intrekken en zal het de geldigheid ervan kunnen beperken tot het Belgisch grondgebied. Bij ontvoogding van het kind, wanneer het kind meerderjarig wordt of door een nieuwe beslissing van de familierechtbank, nemen de maatregelen een einde.

Indien de familierechtbank een beslissing neemt, zal de griffier volgende actoren daar zo snel mogelijk van op de hoogte moeten brengen:

  • De burgemeester van de gemeente waar het kind in het bevolkingsregister ingeschreven staat;
  • De FOD Binnenlandse Zaken, waarbij de Minister de bevolen seining in het centraal bestand van de identiteitskaarten registreert;
  • De FOD Buitenlandse zaken, die de bevoegde buitenlandse autoriteiten op de hoogte moet brengen indien het kind niet of niet alleen de Belgische nationaliteit heeft.

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie