InternationaalProces

Elektronische uitwisseling processtukken verplicht voor Gerecht

Sinds 1 december 2018 is het voor het Gerecht verplicht om de elektronische processtukken elektronisch uit te wisselen. Vroeger was dit geen verplichting, hoewel ruim 83% van de ingediende stukken reeds de elektronische weg volgden. Logischerwijs is het nu de standaard geworden. Papier is nu een taboe geworden.

Wat is het Gerecht?

Het Gerecht is één van de twee rechtscolleges bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het is onder andere bevoegd om in eerste aanleg de beroepen door particulieren en door lidstaten tegen de Commissie te behandelen. Hiernaast heeft het Gerecht nog een aantal andere bevoegdheden, bijvoorbeeld wat beroepen betreft tegen besluiten van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Ook inzake specifieke aangelegenheden kan het bij wijze van een prejudiciële beslissing een uitspraak doen. Tegen de beslissingen van het gerecht kan men een hogere voorziening, zij het tot rechtsvragen beperkt, instellen bij het Hof van Justitie (het ander rechtscollege van het Hof van Justitie van de Europese Unie).

Elektronische uitwisseling de regel, maar …

In theorie zal de elektronische procedure via e-Curia de enige manier zijn waarop het Gerecht en de partijen schriftelijk met elkaar kunnen communiceren en dit ongeacht de partij of de procedure.

Toch ziet men erop toe dat de toegang tot de rechter in ere blijft gehouden, waardoor men een aantal uitzonderingen voorziet waarbij men toch nog op papier kan indienen:

  • Indien rechtsbijstand wordt aangevraagd door iemand die niet door een advocaat wordt bijgestaan;
  • Wanneer het gebruik van e-Curia technisch onmogelijk blijkt.

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie