Proces

2-in-1-vordering: meerderjarig kind zal nieuwe naam kunnen aannemen

Bij een zogenoemde 2-in-1-vordering behandelt men enerzijds de betwisting van de oude afstamming en anderzijds de toekenning van een nieuwe afstemmingsband. Nu zal het meerderjarig kind ook zelf een nieuwe naam kunnen kiezen en dit zonder een aparte administratieve procedure tot naamsverandering. Dit staat te lezen in de artikelen 114 tot 117 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (BS 31 december 2018).

Vrije keuze meerderjarig kind

Het meerderjarig kind zal bij de 2-in-1-vordering, ongeacht wie de vordering instelde, meteen kunnen kiezen welke naam het zal dragen:

  • De naam van de (mee)moeder;
  • De naam van de vader;
  • Beide namen.

De rechter zal akte nemen van de nieuwe gekozen naam, waarna de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte van het kind en de akten van de burgerlijke stand zal aanpassen.

Vanaf wanneer?

Vanaf 31 maart 2019, maar ook voor 2-in-1-vorderingen die al voor die datum werden ingesteld voor de familierechtbank of de familiekamer van het hof van beroep.

Geef een reactie