BelastingenDe burger

Achterpoortje gesloten: wegcontrole = voldoen onbetaalde verkeersbelasting gezinslid

Bezitters van voertuigen die hun verkeersbelasting niet willen of kunnen betalen, schrijven steeds vaker het voertuig in op naam van een familie- of gezinslid. Op die manier hoeven zij bij een wegcontrole de verkeersbelasting niet te voldoen. Het ging om een juridisch achterpoortje waar de laatste jaren gretig van gebruik werd gemaakt. Het ging zelfs zover dat er vorig jaar in Vlaanderen 427 voertuigen op de naam van een minderjarige werden ingeschreven. Het jongste kind bleek als achtjarige drie voertuigen op zijn naam ingeschreven te hebben. Dit achterpoortje wordt nu door de Vlaamse decreetgever gesloten.

Om welk achterpoortje gaat het?

In de Vlaamse Codex Fiscaliteit was al voorzien dat men bij een wegcontrole de onbetaalde verkeersbelasting kon innen. Letterlijk schreef men:

[…] de bestuurder van het voertuig dat aan een van die belastingen onderhevig is, de niet-betaalde belasting en de boete samen met de interesten en kosten op het ogenblik van de vaststelling van de overtreding moet betalen.” (Vlaamse Codes Fiscaliteit)

Deze omschrijving koppelt «de bestuurder» aan het feit dat men «aan een van die belastingen onderhevig is». Met andere woorden: is een familielid aan de belasting onderhevig (en niet de bestuurder zelf), dan kan men de belasting (incl. boetes, interesten en kosten) dus niet bij de bestuurder innen.

Wat wijzigt de decreetgever?

De Vlaamse decreetgever geeft in zijn artikel 49 van het decreet van 21 december 2018 houdende diverse fiscale bepalingen (BS 28 december 2018) aan dat men niet alleen de eigen belastingen kan innen, maar ook deze van:

  • De echtgenoot
  • De wettelijk samenwonende partner
  • Het kind.

Hierbij kan men het volgende innen:

  • De openstaande belastingen m.b.t. de verkeersbelasting;
  • De openstaande belastingen m.b.t. de belasting op de inverkeerstelling (BIV);
  • De openstaande belastingen m.b.t. het eurovignet;
  • Niet-betaalde geldboeten;
  • Het toebehoren (kosten en interesten).

De nieuwe regeling is op 7 januari 2019 ingegaan.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie