De burgerLeven & Wonen

Afweging belangen kinderen moet worden vermeld in nieuwe EOT-overeenkomsten

Echtscheidingen zijn vaak complexe en emotionele gebeurtenissen waarbij veel geregeld moet worden. Een van de meest aanbevolen en constructieve manieren om in België een echtscheiding te regelen, is via de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Dit houdt in dat ex-partners gezamenlijk overeenstemming bereiken over de verschillende aspecten van hun scheiding, inclusief de verdeling van het vermogen en de regelingen omtrent eventuele kinderen.

Wat is een EOT precies?

Een EOT, of echtscheiding door onderlinge toestemming, is een methode waarbij beide partijen samen tot een volledige overeenkomst komen over alle aspecten die de beëindiging van hun huwelijk betreffen. Dit varieert van financiële afspraken over onder meer alimentatie tot afspraken over de zorg voor eventuele kinderen. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst die dan wordt bekrachtigd.

Belang van de kinderen staat centraal

Sinds 8 april 2024 is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de manier waarop deze overeenkomsten worden opgesteld. Voortaan is het verplicht om expliciet in de overeenkomst aan te geven hoe bij de gemaakte afspraken rekening is gehouden met het welzijn en de belangen van de betrokken minderjarige kinderen. Dit betekent dat ouders duidelijk moeten beschrijven hoe zij de levenssituatie van hun kinderen in overweging hebben genomen bij het maken van afspraken over bijvoorbeeld de woonregeling, de omgangsregeling en andere relevante aspecten, zoals school en hobby’s.

Deze verplichte vermelding heeft als doel om het belang van de kinderen meer centraal te stellen in de echtscheidingsregelingen. Mocht de vermelding ontbreken, dan kan de rechter de ouders bevelen om de overeenkomst aan te vullen. De rechter kan ook de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen als hij dit nodig acht. De nieuwe regel geldt voor alle EOT-overeenkomsten met een minderjarig kind die vanaf 8 april 2024 op de griffie zijn neergelegd.

Ook van toepassing bij bemiddelingsakkoorden

Dezelfde verplichting geldt niet alleen voor de EOT-overeenkomsten maar ook voor zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke bemiddelingsakkoorden. In deze akkoorden moet eveneens duidelijk worden aangegeven hoe rekening is gehouden met het belang van de kinderen. Hierbij heeft de bemiddelaar een belangrijke rol in het vestigen van de aandacht van de partijen op de belangen van hun kinderen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie