Werk & SociaalWerk en ontslag

Nieuwe regels economisch migratiebeleid

Op 8 maart 2024 werd het economisch migratiebeleid door de Vlaamse Regering gewijzigd. Op sommige domeinen gaat het om een versoepeling, op andere domeinen om een verstrenging. Zo zijn er onder meer nieuwe vrijstellingen bij tijdelijke tewerkstelling en wordt de flexijob opengesteld voor arbeidsmigranten met een gecombineerde vergunning. Tegelijkertijd voorzien de nieuwe regels nieuwe weigeringsgronden. De nieuwe regels treden op 1 mei 2024 in werking.

Vermoeden van tekort aan midden- en hooggeschoolden

Het vermoeden dat er een tekort is aan midden- en hooggeschoolde profielen blijft ook na 1 mei 2024 van toepassing. Voor deze categorieën hoeven werkgevers geen voorafgaand arbeidsmarktonderzoek te voeren.

Opdat er sprake is voor hooggeschoolden, dient men minstens over een hoger of universitair diploma te beschikken. Normaal gesproken dienen zij een gemiddeld bruto jaarloon van 46.632 euro te hebben (2024). Onder de vorige regels was er reeds een uitzondering voor werknemers jonger dan 30 jaar en verpleegkundigen, waarbij een brutojaarloon van 37.305,60 euro volstaat (2024). Onder de nieuwe regels wordt deze lagere drempel verder uitgebreid naar leerkrachten.

Middengeschoolden dienen ten minste het loon van een middengeschoolde arbeidskracht te verdienen en een tewerkstelling van ten minste 80% te hebben. In de praktijk stelt men tweejaarlijks een lijst op die momenteel 29 functies bevat. Het is de bedoeling van de Vlaamse Regering om deze lijst in de toekomst frequenter aan te passen.

Aanwerven van werknemers uit categorie ‘overige’

Naast de bovenstaande categorieën bestaat ook de categorie overige. Bij werknemers in deze categorie dient de werkgever aan te tonen dat hij zowel in België als in de EER geen geschikte arbeidskracht vindt. Dit is voldoende aangetoond indien de vacature minstens 9 weken is gepubliceerd op de EURES- en VDAB-platformen en ook na actieve VDAB-bemiddeling niet raakt ingevuld. Werknemers die niet onder deze of de voorgaande categorieën vallen, kunnen niet buiten de EER worden aangeworven.

Misbruik en uitbuiting bestrijden

Het is de Dienst Economische Migratie die bevoegd is om te oordelen over het toekennen van gecombineerde vergunningen. De dienst gaat onder meer na of is voldaan aan de diplomavereiste. Dit blijft ook onder de nieuwe regels het geval. Wel voorzien de nieuwe regels meer weigeringsgronden. Zo kan men bijvoorbeeld ook weigeren als de onderneming nog geen personeelsleden in dienst heeft of minder dan drie jaar bestaat. Op deze manier kan men misbruik voorkomen.

Flexijob en vrijstellingen

Ook nieuw is dat werknemers met een gecombineerde vergunning in de toekomst een flexijob kunnen uitoefenen zonder dat het nodig is om hier toelating voor te vragen. Dit geldt enkel voor werknemers die beschikken over een gecombineerde vergunning, een arbeidskaart B volstaat niet. Ook dient men een tewerkstelling van ten minste tachtig procent te hebben en moet er rekening worden gehouden met de regels die gelden voor alle flexijobbers.

Tot slot komen er meer vrijstellingen voor arbeidsprofielen die tijdelijk naar België komen om hier te werken. Meer van deze profielen worden vrijgesteld, wat betekent dat er geen toelating meer dient te worden aangevraagd. Onder meer gidsen, vertalers, tolken en gespecialiseerde techniekers vallen nu ook onder de vrijstellingsregeling.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie