De burgerLeven & Wonen

Afwijken van de indexering van huurcontracten is mogelijk

Een huurovereenkomst wordt over het algemeen afgesloten voor een langere periode. Wat vandaag een faire huurprijs lijkt, hoeft dat binnen een paar jaar niet meer te zijn. De inflatie zorgt er namelijk voor dat geld steeds minder waard wordt. De verhuurder kan zich hiertegen wapenen door de huur te indexeren. Voor alle soorten huurovereenkomsten gelden er wel indexeringsregels. Woninghuur is bovendien niet op federaal niveau geregeld, waardoor er naar de indexeringsregels van respectievelijk het Vlaamse Woninghuurdecreet, de Brusselse Huisvestingscode en het Waalse Woninghuurdecreet moet worden gekeken.

Berekening van de indexering van huurcontracten

Voor de huurcontracten geldt dat de huur wordt geïndexeerd door de basishuurprijs te vermenigvuldigen met het nieuwe indexcijfer en het resultaat hiervan te delen door het aanvangsindexcijfer. Hierbij is de gezondheidsindex bepalend. De gezondheidsindex is het indexcijfer van de consumptieprijzen, waarbij rekening wordt gehouden met de prijsstijgingen van een korf van producten. Bijzonder aan de gezondheidsindex is dat een aantal producten uit de korf worden gehaald, zoals tabakswaren, motorbrandstoffen en alcoholische dranken. De gezondheidsindex wordt niet alleen gebruikt om de huurprijzen te berekenen, maar bijvoorbeeld ook voor de indexering van de pensioenen en de sociale uitkeringen. In het verleden heeft men ook al eens een zogeheten indexsprong gemaakt, waarbij de gezondheidsindex tijdelijk werd geblokkeerd.

Huurprijs stijgt enorm snel

Doordat producten de afgelopen tijd snel duurder zijn geworden, dreigen de huurprijzen ook enorm snel te stijgen. In juli 2021 bedroeg de gezondheidsindex bijvoorbeeld nog 112,18 (2013=100). In september 2021 was dit gestegen naar 112,29. Ter vergelijking: in mei 2022 bedroeg de gezondheidsindex 120,25 en in juli 2022 was het verder opgelopen naar 122,35. Het gaat dus ongelofelijk snel. Wie in juli 2020 een huurovereenkomst sloot van 680 euro zag dit in juli 2021 stijgen naar 687,79 euro (+ 7,79 euro ten opzichte van 2020). De nieuwe indexering in juli 2022 levert een nieuwe huurprijs op van 747,78 euro (+ 59,99 euro).

Afwijken van de indexering van huurcontracten

Als verhuurder mag je volgens de wet beslissen om de indexeringsregels soepeler toe te passen, maar niet om ze strenger te maken. Je bent niet verplicht om te indexeren en je kan gerust eens een jaartje overslaan. Ook kan je in het huurcontract een soepelere indexeringsregel opnemen. Zo kan je bijvoorbeeld beslissen om de jaarlijkse indexering te plafonneren, bijvoorbeeld op max. 50 euro per jaar. De indexeringsregels mogen met andere woorden enkel in het voordeel van de huurder worden aangepast. In de praktijk kan dit ook in het voordeel van de verhuurder zijn: je hebt liever een huurder die een lagere huurprijs wél kan betalen en die tevreden is, dan een ontevreden huurder die de hogere huurprijs toch niet betaalt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie