De burgerPrivacy

GBA seponeert klacht over marketingmail naar een ex-klant

Recent heeft de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een uitspraak moeten doen in een geschil waarbij een ex-klant via direct mailing werd benaderd. De verwerkingsverantwoordelijke beriep zich op de grondslag “gerechtvaardigd belang” en dat kan volgens de klager niet, want de verwerkingsverantwoordelijke hoort enkel over zijn gegevens te beschikken in de hoedanigheid van voormalige klant.

Wat voorafging aan de beslissing

Bij deze zaak heeft de klager naar eigen zeggen ongewenste reclame ontvangen. De klager voerde het recht van bezwaar uit ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke en vroeg om inzage in de verwerkte persoonsgegevens. Daarnaast wilde de klager weten op basis van welke grondslag zijn persoonsgegevens voor commerciële doeleinden zijn verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke reageerde hier binnen de wettelijke termijn op. De verwerkingsverantwoordelijke verschafte de klager een overzicht van de verwerkte gegevens, waarbij de rechtsgrond telkens is aangegeven. Daarnaast bevestigde de verwerkingsverantwoordelijke ook dat de klager voortaan geen marketinginformatie meer zal ontvangen.

De klager stelde vervolgens dat de verwerkingsverantwoordelijke zich niet op de grond “gerechtvaardigd belang” kan beroepen als het gaat om de verwerking van zijn mailadres voor marketingactiviteiten, omdat de verwerkingsverantwoordelijke enkel over zijn gegevens beschikt in de hoedanigheid van ex-klant. De klager had zijn abonnement namelijk in 2019 opgezegd, terwijl de feiten van 2021 dateren.

GBA seponeert de klacht

De GBA oordeelt dat de klager had kunnen verwachten dat zijn gegevens nog voor direct marketing zouden worden gebruikt. De verwerkingsverantwoordelijke heeft namelijk aangegeven dat de gegevens van voormalige klanten nog gedurende een periode van maximaal twee jaar voor marketingactiviteiten kunnen worden gebruikt. De GBA oordeelt ook dat de verwerkingsverantwoordelijke correct gevolg heeft gegeven aan het bezwaar van de betrokkene. Op basis hiervan oordeelt de Geschillenkamer dat de verwerkingsverantwoordelijke geen inbreuk heeft begaan. Uiteindelijk beslist de GBA om de klacht te seponeren. Als een klacht wordt geseponeerd, moet de Geschillenkamer de beslissing trapsgewijs motiveren, wat het ook heeft gedaan. De volledige beslissing van de Geschillenkamer is hier te lezen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie