Instellingen en organisatieWerk & Sociaal

Alfabetisering in België: waar kan men terecht?

In België zouden ongeveer 10% van de volwassenen moeite ondervinden met schrijven en lezen. Vooral de toestroom aan asielzoekers zou dat cijfer de hoogte instuwen. Analfabetisme vormt een ernstige smet op het dagdagelijkse leven. Om die reden zijn er verschillende verenigingen actief die toegankelijke cursussen organiseren. Ook de overheid doet een en ander om de alfabetisering te bevorderen.

Alfabetisering Vlaanderen: Centrum voor Basiseducatie

Als het aankomt op alfabetisering in Vlaanderen is het het Centrum voor Basiseducatie die bevoegdheid geniet. Het Centrum voor Basiseducatie is er voor iedere volwassene – hoewel men soms ook vanaf zestien jaar kan instappen – met weinig schoolopleiding. Hierbij staat de behoeftige centraal. Voor de alfabetisering in Vlaanderen doet het Centrum voor Basiseducatie  beroep op haar verschillende scholen die overal in Vlaanderen terug te vinden zijn:

  • Provincie West-Vlaanderen: Open-School Brugge-Oostende-Westhoek en Open School Kortrijk-Roeselare;
  • Provincie Oost-Vlaanderen: Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen; Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland en Leerpunt Waas & Dender;
  • Provincie Antwerpen: Open School Antwerpen, CBE Open School regio Mechelen en Basiseducatie Kempen;
  • Provincie Vlaams-Brabant: CBE Open School Halle-Vilvoorde en CBE Open School Leuven-Hageland;
  • Provincie Limburg: Open school Limburg Zuid en Centrum voor Basiseducatie LiMiNo.

Hiernaast kan men ook beroep doen op de pedagogische begeleidingsdiensten waarbij men inzet op ondersteuning via trajectbegeleiding. Men kan onder andere terecht bij GO!, VDKVO, OVSG en Vocvo (de fysieke bibliotheek van Vocvo is een aanrader). Voor bedrijven en opleiders is er dan weer de Toolbox Geletterdheid: een website waarbij men adviseert hoe men laaggeletterde werknemers kan ondersteunen. Via allerhande tools staat men laagdrempelige leer- en communicatiemethoden toe.

Alfabetisering Brussel (Vlaamse Gemeenschap): vereniging Brusseleer

Wat de alfabetisering in Brussel betreft is, althans inzake de Vlaamse Gemeenschap, het Centrum voor Basiseducatie eveneens de bevoegde instelling voor alfabetisering. Hierbij is het de vereniging Brusselleer die het Centrum voor Basiseducatie zal vertegenwoordigen. De vereniging Brusselleer heeft verschillende onderwijscentra in Brussel en werkt ook nauw samen met allerhande organisaties.

Sinds februari 2018 heeft vereniging Brusselleer 12,5 VTE’s ter beschikking om de doelstellingen van het Plan Geletterdheid te realiseren. Onder andere op vlak van digitale geletterdheid claimt de vereniging een pioniersrol te spelen.

Alfabetisering Franse Gemeenschap

Voor de alfabetisering in de Franse Gemeenschap dient men beroep te doen op bepaalde scholen voor sociale promotie en OCMW’s. Ook hier zijn er verschillende alfabetiseringsverenigingen waarvan de vereniging Lire et écrire de bekendste is.

Geef een reactie