De burger

Alimentatie berekenen: hoe doe je dat?

Na een echtscheiding zijn de kinderen de eerste gedupeerden. Althans, dat horen we vaak zeggen. Toch hoeft dat niet altijd het geval te zijn. Een goede alimentatieregeling moet ervoor zorgen dat de kinderen hun economische draagkracht blijven behouden en de ouders bijdragen in functie van hun economische draagkracht. Het berekenen van dat alimentatiebedrag blijkt in de praktijk echter niet eenvoudig te zijn.

Geen uniforme berekeningsmethode

We moeten alvast zeggen dat er geen wettelijke methode bestaat om de alimentatie te berekenen. Verschillende juristen en organisaties hebben echter ook zelf een eigen tool op de markt gebracht die een goede indicatie kan geven. Vooral in het kader van een onderling akkoord kan zo’n tool handig zijn. Toch hoeft een rechter het niet perse toe te passen. Wel zal een rechter minimaal rekening houden met onderstaande factoren. De meeste van deze factoren zijn in de aangehaalde tools ook opgenomen.

Factoren

Wanneer een rechter in zijn vonnis een onderhoudsbijdrage vaststelt, moet hij minimaal rekening houden met volgende acht elementen. Uiteraard wordt in het kader van een minnelijke overeenkomst aangeraden om ook op een gelijkaardige manier de bedragen te bepalen.

Volgende acht factoren zullen in rekening worden gebracht bij het berekenen van de bedragen:

1° De aard en het bedrag van de middelen van iedere ouder
2° De gewone kosten waaruit het budget voor het kind is samengesteld
3° De aard van de buitengewone kosten die in acht genomen kunnen worden
4° De verblijfsregeling van het kind en de bijdrage in natura door iedere ouder
5° het bedrag van de kinderbijslag en andere sociale en fiscale voordelen
6° De inkomsten die elk van de ouders ontvangt uit het genot van de goederen van het kind;
7° Het aandeel van iedere ouder in de tenlasteneming van de kosten die voortvloeien uit hun onderhoudsplicht;
8° De bijzondere omstandigheden van de zaak.

Verschillende methoden

De Methode Renard wordt veelvuldig gebruikt voor het bepalen van de kostenvergoeding voor het grootbrengen van kinderen. Vooral in de Franse gemeenschap wordt deze methode door rechters gehanteerd, waar Vlaamse rechters het vaak te ingewikkeld vinden. In het kader van een scheiding met onderlinge toestemming kan het wel als leidraad dienen om de vergoedingen te bepalen. De methode Renard kan als een eerste indicatie dienen om de hoegrootheid van de alimentatievergoeding te bepalen.

In tweede instantie heeft ook de Gezinsbond een eigen onderhoudsgeldcalculator. Deze onderhoudsgeldcalculator is echter niet gratis (15 euro als lid of 30 euro als niet-lid). In Vlaanderen blijkt deze methode de meest gebruikte te zijn. Vooral in het kader van ingewikkelde dossiers (bv. bilocatie) biedt het een betere oplossing, waar de methode Renard dan weer een eenvoudige berekeningsmethode is voor de klassieke verdeling van het hoede- en bezoekrecht.

Een derde methode vinden we bij de methode-Tremmery. Ook deze methode is niet gratis en kan gevonden worden via deze website. Deze methode vertrekt van twee parameters: de grootte van de middelen van de ouders en hoe dit inkomen wordt besteed in functie van de kinderen.

Een voorbeeld

Wij maakten de fictieve berekening voor familie Janssens. We gebruikten hiervoor de methode Renard en rekenen dan ook op een klassieke verdeling van het hoede- en bezoekrecht. Het gaat om een gezin van twee kinderen: Jozefien (16 jaar) en Marijn (6 jaar). Marijn heeft studieproblemen en krijgt intensieve begeleiding. Zijn kosten liggen dan ook een stuk hoger dan voor Jozefien. De kinderen zullen gedurende 80% van het jaar bij de moeder verblijven. De vader heeft een hoog netto jaarinkomen van € 42.000. Moeder heeft slechts een bescheiden tewerkstelling en een veel lager netto jaarinkomen van € 14.000. Anderzijds ontvangt zij wel het kindergeld voor haar twee kinderen.

Volgens de methode Renard zou de vader per maand voor alle kinderen samen 612 euro moeten betalen als alimentatievergoeding. De methode houdt echter geen rekening met de bijzondere kosten van Marijn, maar vertrekt van een theoretische kost op basis van diens leeftijd.

Kortom: een ideale oplossing vormt de methode Renard niet, maar dat gaven we ook eerder al aan. Beter is het om uiteenlopende simulaties te maken aan de hand van diverse methoden en op basis hiervan een minnelijk akkoord te vormen. Eventueel kan beroep gedaan worden op een onafhankelijke en externe specialist.

Een voorbeeld van een berekening via de methode Renard

Geef een reactie