ContractenEconomieZelfstandig & Vennootschap

De Managementovereenkomst: wat moet je weten?

Met een managementovereenkomst kan een persoon zich ertoe verbinden om tegen vergoeding de gehele of gedeeltelijke operationele leiding van een onderneming op zich te nemen. Hierdoor krijgt de manager een zekere beslissingsbevoegdheid binnen de onderneming.

De manager kan hierbij een bestuurder of zaakvoerder zijn, lid zijn van het directiecomité, een gedelegeerd bestuurder zijn van de vennootschap of gewoon worden belast met het beleid van een aspect van het ondernemingsgebeuren. Ook een combinatie van verschillende functies is niet uitgesloten.

In dit artikel gaan we in op enkele aspecten van de managementovereenkomst en geven we aan waar je zoal op moet letten bij het opstellen van deze overeenkomst.

Voor- en nadelen van de managementovereenkomst

De managementovereenkomst is geen onbekende in het Belgisch recht. Vaak wordt het gebruikt om de fiscale druk op managersalarissen te verminderen. In de praktijk kunnen we uiteenlopende voor- en nadelen onderscheiden.

Voordelen Nadelen
Verminderen fiscale en parafiscale druk.

 

Omzeilen beschermende bepalingen arbeidsrecht.

 

Specifieke knowhow en ervaring inschakelen.

 

Manager kan binnen verschillende ondernemingen actief zijn (bv. crisismanager).

 

Ideale tool om verschillende vennootschappen te coördineren.

 

Niet onderworpen aan specifieke wettelijke regeling: contractuele vrijheid.

Geen absolute contractuele vrijheid: rekening houden met principes van verbintenissenrecht en vennootschapsrecht.

Wat moet in de managementovereenkomst worden opgenomen

Kant-en-klare regels zijn er natuurlijk niet. Het opstellen van een overeenkomst is en blijft nu eenmaal maatwerk. Toch zullen volgende bepalingen altijd worden opgenomen in een managementovereenkomst:

1° Omschrijving van de diensten die de manager zal verstrekken. Best wordt een en ander als een resultaatsverbintenis omschreven.

2° Delegatie van beslissing- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hierbij moet rekening gehouden worden met de vennootschapsrechtelijke beperkingen. Zo kan er binnen een NV of BVBA geen algemene delegatie van beslissingsbevoegdheid plaatsvinden.

3° De voorwaarden waaraan de manager moet voldoen: onafhankelijkheid, criteria van de dienstverlening.

4° De vergoeding van de manager: managementvergoeding, regels omtrent onkosten.

Andere bepalingen die vaak worden opgenomen in de managementovereenkomst

Naast voorgaande standaardbepalingen worden heel vaak ook andere clausules opgenomen in de managementovereenkomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om volgende clausules:

1° Verbreking, ontbinding en beëindiging van de managementovereenkomst;
2° Een niet-concurrentiebeding;
3° Verbod tot afwerving van personeel;
4° Confidentialiteitsbeding;
5° Verplichtingen inzake het welzijn op het werk;
6° Het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank.

Geef een reactie