Staat & BestuurVeiligheid en defensie

Zes wijzigingen aan de federale wapenwet

Nog steeds circuleren enkele tienduizenden illegale wapens in België. De wetgever tracht daar verandering in te brengen door een nieuwe regularisatieperiode op te starten. Bovendien maakt de wetgever ineens gebruik van het momentum om de wapenwet te hervormen. Onder andere de criteria voor het krijgen van een wapenvergunning, de vrije verkoop van kogelladers en de regels voor jagers zullen aan wijzigingen worden onderworpen. Wij plaatsten de zes belangrijkste wijzigingen aan de federale wapenwet op een rijtje.

# 1. Nieuwe regularisatieperiode

Er zijn nog steeds heel wat vergunningsplichtige wapens illegaal in omloop. Daarom biedt de wetgever in 2018 een allerlaatste(?) kans om deze wapens aan te geven. Zo’n regularisatieperiode was er ook al tussen 2006 en 2008. Ook toen werd het een allerlaatste kans genoemd. Toen werden ongeveer 200.000 wapens aangegeven waarbij de eigenaars een vergunning kregen of de wapens werden vernietigd (geneutraliseerd). Naar schatting zouden er op dit moment nog enkele tienduizenden vuurwapens niet zijn aangegeven.

De eigenaars van deze wapens zouden nu opnieuw de kans krijgen om ze aan te geven in ruil voor een vrijstelling van de strafrechtelijke vervolging. Ook nu zullen ze een vergunning kunnen aanvragen, de wapens kunnen verkopen, er afstand van kunnen doen of ze kunnen laten neutraliseren. Wie deze “aller-aller-allerlaatste” kans niet grijpt loopt het risico op een vervolging. De sancties kunnen oplopen tot gevangenisstraffen tot 5 jaar en geldboetes tot 25.000 euro. Uiterlijk op 1 maart 2018 zal de regularisatieperiode ingang vinden om uiterlijk 31 december 2018 af te lopen. De exacte data moeten echter nog volgen via een extra KB.

# 2. Geen vrije verkoop van kogelladers

Volgens de huidige Wapenwet kan je niet zomaar een wapen kopen, maar voor kogelladers stelt zich geen probleem. Vooral in het kader van verschillende terreuronderzoeken werd dit probleem veelvuldig aan de kaak gesteld. Zo zouden terroristen perfect legaal kogelladers kunnen kopen voor hun illegaal verkregen automatische geweren. Met de aanpassing van de Wapenwet zal ook hier een geldige wapenvergunning noodzakelijk zijn alvorens de kogelladers kunnen gekocht worden.

Toch kunnen we ons ook hier vragen stellen. Zo zal het klaarblijkelijk volstaan om “een wapenvergunning” voor te leggen om “kogelladers” te kunnen aanschaffen. Met andere woorden: wie een vergunning heeft voor één wapen kan nog steeds kogelladers kopen voor tientallen andere (semi-)automatische niet-vergunde wapens. Ze nadien aan woekertarieven doorverkopen op de zwarte markt? Wij zien er alvast een spijtig potentieel in. De deadline voor deze wijziging is 1 januari 2019 maar een extra KB kan een vroegere inwerkingtreding aangeven.

# 3. Soms wordt het moeilijker om een wapenvergunning te krijgen

In sommige gevallen zullen extra criteria het moeilijker maken om een wapenvergunning te verkrijgen. In de eerste plaats kan geen vergunning verkregen worden indien de aanvrager veroordeeld werd tot een correctionele gevangenisstraf van 5 jaar of wanneer deze eerder veroordeeld werd in onder andere genocide- of terroristische dossiers.

# 4. Soms wordt het net eenvoudiger

In andere gevallen lijkt de wetgever zich soepeler op te stellen. Het gaat om mensen die veroordeeld werden in dossiers met een lage geldboete (max. 500 euro). Deze personen zullen nu wel probleemloos een aanvraag kunnen indienen. De gouverneur kan wel besluiten om deze dossiers ten gronde te onderzoeken en eventueel een weigering vast te stellen bij gevaar voor de openbare orde.

# 5. Onbekwaamverklaring door vrederechter

Aangezien de figuur van de verlengde minderjarigheid uitdooft tegen 1 september 2019 zal ook dit onderdeel uit de Wapenwet verdwijnen. Volgens het nieuw systeem zal de vrederechter zich moeten uitspreken over de bekwaamheid van een persoon om wapenhandelaar, – verzamelaar of tussenpersoon te zijn.

# 6. Nieuwe regels voor jagers

Ook voor houders van een jachtverlof of een sportschutterslicentie wijzigt een en ander. Het uitlenen van wapens wordt dan beperkt tot maximaal zes maanden en bovendien moet er een aangifte worden gedaan bij de gouverneur of de politiediensten. Anderzijds mogen jagers hun wapens (zonder de munitie) langer houden na het verval van het jachtverlof. In de huidige Wapenwet werd deze periode beperkt tot 3 jaar maar onder bepaalde voorwaarden zal dat nu kunnen oplopen tot 10 jaar. Weet wel dat een aanvullend KB nog een en ander moet verduidelijken.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie