Dossier coronavirusIn de persMilieu

Alle openbare onderzoeken voor omgevingsvergunning geschorst door coronacrisis

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt er soms een openbaar onderzoek gestart. De meeste mensen kennen dat vooral van de “gele posters” die ze dan in het Vlaamse straatbeeld zien verschenen. Deze gele affiches brengen hen op de hoogte van de aanvraag en staan hen toe om hun bezwaren of standpunten mee te delen. Nu we massaal in ons kot moeten blijven, is er beslist om de openbare onderzoeken tijdelijk te schorsen. Zo heeft iedereen de kans, eenmaal de situatie is genormaliseerd, om kennis te nemen van het lopend openbaar onderzoek.

Openbaar onderzoek vereist voor omgevingsvergunning

Bij sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen en wordt op verschillende manieren kenbaar gemaakt:

  • Aanplakken van een gele affiche ter plaatste
  • Een publicatie op de website van de gemeente
  • Mogelijkheid tot analoge of digitale terinzagelegging van de vergunningsaanvraag in het gemeentehuis
  • In sommige gevallen: de publicatie in een dag- of weekblad, een individuele kennisgeving of een informatievergadering.

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt kan iedereen, ook rechtspersonen, zijn standpunten, opmerkingen of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen. Hier wordt rekening mee gehouden bij de beslissing omtrent het al dan niet toekennen van de omgevingsvergunning.

Schorsing openbare onderzoeken tijdens coronacrisis

Men heeft nu beslist om alle openbare onderzoeken die op 24 maart 2020 liepen te schorsen. Er kunnen tijdelijk eveneens geen nieuwe openbare onderzoeken worden opgestart. Het is wel nog mogelijk om bezwaren in te dienen, die blijven nog steeds ontvankelijk. Momenteel is 24 april 2020 als einddatum voorzien, maar de minister van Omgeving kan de einddatum wel verleggen. De enige voorwaarde is dat de einddatum niet de einddatum van de in Vlaanderen uitgeroepen civiele noodsituatie overschrijdt. Bij een verlenging van de civiele noodsituatie zal de schorsing van de openbare onderzoeken allicht mee worden verlengd.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie