Werk & Sociaal

Altijd bereikbaar op het werk? Er komt verplicht overleg

Medewerkers zijn tegenwoordig altijd bereikbaar. Hun gsm, mailbox of thuistelefoon staan dan ook nooit stil. Vaak verwacht de werkgever nog diezelfde avond respons, waardoor dat de nodige stress kan opleveren. Om die reden wil de federale overheid goede afspraken voorzien. Niet door ze zelf op te leggen, “dat past niet bij alle functies”, maar door verplicht overleg te organiseren.

Verplicht overleg connectiviteit en deconnectiviteit

De federale wetgever verplicht alle ondernemingen, althans indien ze onder de cao-wet vallen, om regelmatig overleg te organiseren in het comité PBW over:

  • De deconnectie van het werk (het recht op stilte);
  • Het gebruik van digitale communicatiemiddelen.

Dat overleg moet onder andere rekening houden met:

  • Het respecteren van de rusttijden van de medewerkers;
  • Het respecteren van de jaarlijkse vakantie van de medewerkers;
  • Het respecteren van de verloven van de medewerkers;
  • Het vrijwaren van de balans tussen werk en privé;
  • De belangen van de onderneming en de specificiteit van de functies.

Ook wanneer de werknemersvertegenwoordigers uit het comité dat vragen, moet de werkgever dit overleg op de agenda plaatsen.

Afspraken over connectiviteit en deconnectiviteit van het werk

Het comité PBW zal voorstellen kunnen doen en adviezen kunnen voorleggen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er concrete afspraken zullen volgen over wanneer medewerkers al dan niet bereikbaar moeten zijn. Die afspraken zouden dan vastgelegd moeten worden in een cao of in het arbeidsreglement.

Waarom deze regeling?

Kris Peeters (federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken) kiest bewust voor deze werkwijze.  Hij haalt aan dat sommige functies en ondernemingen nu eenmaal een grotere connectiviteit vergen dan anderen, waardoor een regeling op maat zich opdringt. Hij hoopt op die manier een balans te vinden tussen de belangen van de medewerkers en die van de werkgever.

Helemaal nieuw is het zogenaamd recht op stilte helemaal niet. Onder andere in Frankrijk bestaat het recht op deconnectiviteit al. In Duitsland gaat het zelfs zo ver dat autobouwer Porsche de mails die na de werktijd worden verzonden, automatisch wist. In België lijkt het zo ver niet te lopen. Toch zal verplicht overleg moeten volgen.

De nieuwe regeling treedt in werking vanaf 9 april 2018 en is van toepassing in geheel België (federaal niveau).

Geef een reactie