Straf

Steeds meer beelden kindermisbruik bij correctionele parketten

Indien we een vergelijking maken tussen het aantal inkomende zaken met beelden van kindermisbruik, merken we een duidelijke stijging. Voor de vergelijking keek men naar de parlementaire vragen in 2016 (806 dossiers) en 2017 (1162 dossiers). Het ging om een stijging van 44%. Enerzijds relativeert Koen Geens, Minister van Justitie, de cijfers terwijl hij anderzijds wel enkele verklaringen meegeeft.

Uitbreiding strafwet in 2016

In 2016 werd de Strafwet op verschillende niveaus uitgebreid. Er is dan ook sneller sprake van “beelden van seksueel misbruik bij kinderen”. Onder de definitie vallen tegenwoordig bijvoorbeeld ook “digitale beelden waarbij het personage er levensecht en minderjarig uitziet”, en “livestreambeelden van kindermisbruik”.

Bovendien werd in 2016 ook het spreekrecht uitgebreid bij mensenhandel. Een uitgebreider spreekrecht zorgt ervoor dat men sneller slachtoffers kan detecteren en er dus ook meer zaken aanhangig gemaakt worden. Onder andere het fenomeen tienerpooiers valt onder het uitgebreider spreekrecht.

Meer infiltratiemogelijkheden

De politiediensten kregen ook meer mogelijkheden op vlak van bijzondere opsporingsmethoden. Zo kunnen agenten (die een speciale opleiding dienden te volgen) met een fictieve identiteit contact opnemen met een verdachte. Op die manier kunnen ze de verdachte dan opsporen. Deze werkwijze is onder andere belangrijk op het zogenaamde Darknet waar maar moeilijk een verdachte kan geïdentificeerd worden. In hoeveel geslaagde opsporingen dit resulteerde, kunnen we niet zeggen. Toch meent Minister van Justitie Koen Geens dat ook deze aangepaste werkwijze een belangrijke rol zal gespeeld hebben bij de aangehaalde stijging van het aantal beelden van seksueel misbruik bij kinderen.

Relativering Belgische inspanningen

Toch relativeert Minister van Justitie Koen Geens de Belgische inspanningen op twee punten.

In de eerste plaats haalt hij terecht aan dat de vergelijking tussen twee opeenvolgende jaren statistisch weinig meerwaarde heeft. De inspanningen moeten dan ook op lange termijn en in een breder kader bekeken worden.

Verder haalt de Minister aan dat er mogelijks ook meer buitenlandse meldingen gedaan worden. Zo maakt Child Focus intussen bijvoorbeeld deel uit van het internationale Inhope-netwerk waarbij buitenlandse meldingen kunnen doorgegeven worden aan de politie of het parket. Child Focus zal dan aangeven waar de server gevestigd is en bovendien kan er sneller ingegrepen worden. Bijkomstig voordeel: de snellere melding van beelden resulteert in een snellere verwijdering waardoor de verspreiding van die beelden wordt tegengegaan.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie