EconomieFinancieel & beleggingen

“Anders pensioensparen”, ook beter pensioensparen?

Het 'nieuwe' pensioensparen: ook echt interessant?

Het zomerakkoord introduceerde een nieuwe vorm van pensioensparen. In politieke kringen werd het uiteraard met de nodige portie opportunisme ontvangen. Rest de vraag of zo’n ‘anders’ pensioensparen ook interessanter is dan het huidige systeem? Rechtenkrant zocht het voor jou uit.

Even recapituleren

Om het nieuwe pensioensparen goed te doorgronden, is het natuurlijk van belang om ook het huidig systeem te doorgronden. Simplistisch weergegeven staat het huidig systeem toe om fiscaal vriendelijk te sparen voor het pensioen. Zo kan je jaarlijks 940 EUR ‘pensioensparen’ en daar een belastingkorting van 30% voor genieten. Maximaal is het fiscaal voordeel in 2017 dan ook vastgelegd op 282 EUR.


Tip: vergelijk pensioenspaarverzekeringen

Het pensioen is al lang niet meer de zekerheid die het ooit was. En daarom neem je maar beter zelf het initiatief. De voorgelegde contracten kunnen echter sterk verschillen en dat maakt het er natuurlijk niet eenvoudiger op. Dankzij Mefirst behoud je het overzicht. Zij hebben een vergelijkingstool gemaakt waarmee je eenvoudig op zoek gaat naar een geschikte pensioenspaarverzekering. Maak nu de vergelijking en spaar fiscaal voordelig voor je pensioen.

Vergelijk pensioenspaarverzekeringen


Hoe “anders” is het nieuwe pensioensparen?

Laat ons eerst en vooral duidelijk zijn: het nieuw systeem zal naast de huidige wetgeving ressorteren. Het is dus niet zo dat het nieuw systeem de momenteel gangbare regeling van 30% zal overschrijven.

Volgens dat nieuw systeem zou je nu jaarlijks tot 1.200 euro EUR kunnen sparen, oftewel een vermeerdering met maar liefst 260 EUR.  Die stijging wordt dan wel gecompenseerd met een daling van het aftrekbaar percentage: nog slechts 25%.

Anders pensioensparen is niet perse beter

Voor de snelle wiskundigen onder ons: anders is inderdaad niet beter. 25% van 1.200 EUR is nog steeds ‘maar’ 300 EUR. In de praktijk zal je dus een extra investering van 260 EUR moeten doen, om er slechts 18 EUR belastingvoordeel voor in de plaats te krijgen. Zelfs de kleinste criticus weet dat dat in de praktijk slechts een belastingvermindering is van 7%.

Ook brengt het een ander probleem met zich mee: zij die de huidige grens maar net overschrijden zullen daarvoor bestraft worden. Stel: je spaart 1.100 EUR. Volgens het vorig systeem, waarbij je maar 940 EUR zou geïnvesteerd hebben, zou je een belastingvoordeel van 282 EUR genieten. In het nieuwe systeem zou dat teruggedrongen worden tot 275 EUR. Klinkt absoluut niet interessant? We gaan nog een stapje verder.

Vergeet niet; als je aan pensioensparen doet, mag je op het einde van de rit ook nog eens een eindbelasting dragen van minimaal 8%. Plaatsen we dat tegenover de praktische 7% aan belastingvoordeel zie je het ook wel in: je maakt verlies!

Tenzij er iets wordt gewijzigd aan de eindbelasting, lijkt het systeem ons alles behalve opportuun.

Conclusie

Geconcludeerd kunnen we stellen dat het nieuwe systeem ons allesbehalve opportuun lijkt. Vasthouden aan het vroegere systeem en de andere spaarcenten elders beleggen, dat lijkt ons nog steeds het verstandigste.

Geef een reactie