ConsumentEconomie

Nieuwe Belgische regels voor reclame voor cryptomunten

De explosieve groei van cryptomunten en de daarbij behorende markt heeft een golf van nieuwe advertenties en marketingcampagnes veroorzaakt. Van reclame op het internet tot het sponsoren van voetbalshirtjes, men heeft er veel voor over om potentiële beleggers te overtuigen. Spijtig genoeg is men daarbij niet altijd even eerlijk en zijn er ook oplichters actief. De Belgische autoriteiten hebben echter nieuwe maatregelen geïntroduceerd om beleggers te beschermen tegen mogelijk misleidende informatie en frauduleuze praktijken op de cryptomarkt.

Verhoogde regulering van crypto-advertenties

De Belgische financiële waakhond, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), heeft onlangs strengere regels geïntroduceerd voor reclame voor cryptobeleggingen. Deze regels, die vanaf midden mei van kracht worden, moeten ervoor zorgen dat advertenties eerlijk zijn en dat ze consumenten niet misleiden. Hierdoor zijn ze in lijn met de algemene regels voor consumentenbescherming in het Wetboek Economisch Recht.

Basisregels voor crypto-advertenties

De nieuwe regelgeving introduceert verschillende vereisten voor de promotie van cryptocurrencies. Zo moet elke reclameboodschap de waarschuwingVirtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico” bevatten. Reclames mogen ook geen uitspraken over de toekomstige waarde of een toekomstig rendement van cryptocurrencies bevatten.

Als de promotie van een cryptocurrency een vergoeding inhoudt voor een influencer, bekend persoon of bedrijf, dan moet deze vergoeding duidelijk in de reclame worden vermeld. Dit door de volgende zinsnede op te nemen: “[Naam]  ontvangt een vergoeding van [Naam opdrachtgever] voor de verspreiding van deze reclame.”

Verder moet er een verplicht waarschuwingsbericht worden geplaatst bij de reclame, met een link naar een uitgebreidere tekst als de ruimte beperkt is. Hiervoor heeft de FSMA een standaardtekst opgesteld.

Tevens moeten alle verplichte vermeldingen duidelijk leesbaar en zichtbaar zijn in de reclame en mogen ze niet verborgen zijn op sociale media. Ze mogen dus niet bijvoorbeeld achter een lijst met hashtags zijn verstopt. De verplichte vermeldingen moeten ook worden geplaatst in dezelfde taal als de boodschap.

Als je tot slot voordelen van de munt benoemt, moet je ook correcte en objectieve informatie geven over de risico’s die aan een munt verbonden zijn.

Meldingsplicht voor grootschalige campagnes

Voor reclamecampagnes over cryptocurrencies die bestemd zijn voor meer dan 25.000 consumenten, moeten de initiatiefnemers de lancering ervan 10 dagen op voorhand melden bij de FSMA. Dit stelt de autoriteiten in staat om toezicht te houden en indien nodig in te grijpen voordat de campagne van start gaat. Dit wil onder andere zeggen dat een melding verplicht is eenmaal een influencer meer dan 25.000 volgers heeft op een kanaal waarop wordt geadverteerd.

Inwerkingtreding en toepassingsgebied

De nieuwe regels worden van kracht op 17 mei 2023. Voor campagnes die vóór deze datum werden gelanceerd, is er een overgangsperiode van één maand voorzien. Alle lopende campagnes moeten uiterlijk op 17 juni 2023 aan de nieuwe regels voldoen. Deze nieuwe regels komen bovenop de transparantieverplichtingen die ook nu al gelden voor influencers.

Hoewel de nieuwe regels een stap voorwaarts zijn in de regulering van reclame voor cryptomunten, zijn er ook beperkingen die soms worden bekritiseerd. Zo zijn ze enkel van toepassing op commerciële activiteiten die in België plaatsvinden, waardoor oplichters van buiten België buiten schot blijven. Verder zijn de regels enkel van toepassing op virtuele munten die als betaalmiddel kunnen worden gebruikt, waardoor reclame voor andere soorten virtuele munten of tokens, zoals NFT’s, niet gereguleerd worden.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie