De burgerLeven & Wonen

Ben je verplicht om de stookolietank te laten keuren bij verkoop woning in Vlaanderen?

Nog veel woningen in Vlaanderen gebruiken stookolie of mazout voor hun verwarming. De stookolie bevindt zich dan in een stookolietank. Omdat het gaat om grote tanks is het risico op vervuiling niet klein, terwijl de kosten van bodemverontreiniging sterk oplopen. Daarom heeft de decreetgever de eigenaar verplicht om de stookolietank te laten keuren. Maar moet zo’n keuring ook gebeuren voor de verkoop van een woning?

In principe moet je over een attest beschikken

In Vlaanderen is het wel degelijk verplicht om je stookolietank te laten keuren. In de eerste plaats moet dit na de plaatsing en voor de ingebruikname gebeuren. Soms is het zelfs nodig om een milieuvergunning aan te vragen. Na de eerste keuring moet je bovendien ook een periodieke keuring laten uitvoeren. Hoe vaak die periodieke keuring moet gebeuren, is onder andere afhankelijk van de ligging, het type stookolietank en het volume ervan. Elke twee tot vijf jaar zal een periodieke keuring noodzakelijk zijn. Wanneer je de woning verkoopt, moet je in principe dan ook een keuringsattest kunnen voorleggen. Veel verkopers laten daarom hun stookolietank voor de verkoop keuren, zodat ze over zo’n keuringsattest beschikken.

Goede afspraken in de compromis

Laat je de keuring niet uitvoeren? Dan is het belangrijk dat hierover afspraken worden gemaakt in de onderhandse akte. Geef duidelijk aan dat de stookolietank niet gekeurd is en dat de koper de keuring zal laten uitvoeren. Bovendien is een clausule die aangeeft dat de woning (met de stookolietank) met alle zichtbare en verborgen gebreken wordt overgedragen essentieel. Zo’n clausule is geldig, maar wanneer de verkoper te kwader trouw is (hij wist dat er een gebrek was of had het redelijkerwijs moeten weten) kan de koper nog steeds zijn verhaalrecht uitoefenen. Wanneer de koper geen periodieke keuring heeft laten uitvoeren, wordt het voor de koper makkelijker om aan te tonen dat de verkoper het gebrek had moeten weten.

Daarom blijft het aangeraden om de tank voor de verkoop te laten keuren. Op die manier heeft de koper meer zekerheid, terwijl de verkoper achteraf niet tegen allerlei juridische claims hoeft aan te lopen. Strikt juridisch is het met andere woorden niet verplicht, maar voor wie helemaal zeker wil zijn is het toch aangeraden om bij de verkoop over een geldig attest te beschikken.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie